నా పేరు సన్నీ 142 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 142 అక్క కొంచెం కోపంగా నా మొడ్డను తన నోట్లో నుంచి బయటకు తీసి అత్తయ్య చేతిలో నుంచి ఫోను అందుకొని మాట్లాడటం మొదలు పెట్టింది. అలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ సోఫా నుంచి పైకి లేచి మాకు కొంచెం దూరంగా వెళ్లి ఒక 3 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత తిరిగి వచ్చి, సన్నీ లెగిచి తయారవ్వు నువ్వు నాతో పాటు కవిత ఇంటికి రావాల్సి ఉంటుంది అంటూ అత్తయ్యను కారు తాళాలు ఇవ్వమని అడిగింది. …. ఏమైందమ్మా అంతా బాగానే ఉంది కదా. లేదా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని అడిగాడు నాన్న. …. లేదు నాన్న ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, అంతా బాగానే ఉంది,,,,,, అంతలో అత్తయ్య కారు తాళాలు తీసుకురావడానికి పైకి వెళ్ళింది. అత్తయ్యతో  పాటు అక్క కూడా పైకి వెళ్ళిపోయింది. నేను కూడా లేచి నా రూమ్ కి వెళ్లాను. ఇప్పుడు నాకు సోనియా మీద చాలా కోపం వస్తుంది. దీనమ్మ దానిని ఏమీ చేయనివదు నేను ఏదైనా చేసుకుంటుంటే దానిని కూడా పాడుచేస్తుంది. దీనికి ఇప్పుడు ఏమంత చావు వచ్చిపడింది. ఈ టైంలో ఫోన్ చేసి కవిత ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది. అక్క కూడా అంతే, తను ఒక్కతే వెళ్లి రావచ్చు కదా నన్ను కూడా ఎందుకు తీసుకు వెళుతుంది. 
సరేలే అనుకుంటూ తయారై కిందికి వచ్చాను. మనసుకు వెళ్లాలని లేదు గాని, ఏం చేయను తప్పదు కదా. నేను కిందికి వచ్చేసరికి అక్కయ్య వచ్చి సోఫాలో కూర్చుంది. నాన్న అత్తయ్య ఇంకా నగ్నంగానే

కథను కొనుగోలు చేయండి