నా పేరు సన్నీ 143 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 143 తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి లోపలికి నడుచుకుంటూ వెళ్లారు. డోర్ వద్ద నిల్చుని శోభక్క బెల్ కొట్టింది. ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత అత్తయ్య వచ్చి తలుపు తీసింది. నాన్న అత్తయ్య లోపల మంచి పనిలో ఉండి ఉంటారు అందుకే తలుపు తీయడానికి ఇంత లేట్ అయింది. ఈ విషయం నాతోపాటు శోభక్కకు కూడా తెలుసు. అందుకే ఒక్కసారి బెల్ కొట్టి ఊరుకుంది. కానీ సోనియా మాత్రం బెల్ మీద చెయ్యి పెట్టి అలా నొక్కుతూనే ఉంది. తలుపు లేటుగా తెరుచుకోవడంతో చాలా కోపంగా కూడా ఉంది. అరే అప్పుడే వచ్చేసారా? ఇంత తొందరగా వచ్చేసారు మీరంతా అంటూ తన జుట్టును సర్దుకుంటుంది అత్తయ్య. …. మేము తొందరగానే వచ్చేసాము, మీరు కూడా తొందరగానే తలుపు తీయడం నేర్చుకోండి అని కోపంగా ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా సమాధానం చెప్పి వేగంగా ఇంట్లోకి వెళ్లి పోయింది సోనియా. అత్తయ్య ఏదో మాట్లాడుతూ ఉండగానే సోనీయా అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయింది. 
శోభక్క కూడా అత్తయ్యను ఏమీ మాట్లాడవద్దని అని చెప్పింది. తర్వాత మేము కూడా లోపలికి వెళ్లిపోయాము. ఆ రోజు ఇక చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలు ఏమీ జరగలేదు. నాన్న అత్తయ్య మేము ఇంట్లో ఉండటం వలన వారిద్దరూ వాళ్ల పనులకు వెళ్ళిపోయారు. శోభక్క కూడా అత్తయ్యతో పాటు వెళ్ళిపోయింది. ఇక ఇంట్లో మిగిలింది సోనియా నేను. నేను కింద సోఫాలో కూర్చుని రోజంతా టీవీ చూస్తూ గడిపాను. సోనియా మాత్రం పైన మా రూమ్ లోనే ఉంది. మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా నేనే తయారుచేసుకుని తిన్నాను. సోనియా మాత్రం మహారాణిలా రూమ్ లో నుంచి బయటకు రాలేదు. భోజనం కూడా చేయలేదు. సాయంత్రం సరిగ్గా ఐదు గంటలకు

కథను కొనుగోలు చేయండి