నా పేరు సన్నీ 147 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 147 కానీ నా మాటలు అక్క విని, అత్తయ్య  ఈరోజు రాత్రి నాన్నతో కలిసి బయటకు వెళుతుంది. అందువలన నేను అత్తయ్య కలిసి షాపింగ్ కి వెళుతున్నాము అని సమాధానం చెప్పింది. … నాన్న అత్తయ్య ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అక్క. …. నాన్న డిల్లీలో ఆఫీస్ పనిమీద వెళుతున్నారు. అక్కడే అత్తయ్యకు కూడా తన బోటిక్ కు సంబంధించిన పని ఏదో ఉంది. అందుకే ఇద్దరూ కలిసి వెళుతున్నారు. …. కానీ అక్క, అమ్మ కూడా ఇంట్లో లేదు. వీళ్ళు రెండు రోజులు ఆగి వెళ్ళచ్చు కదా. …. అమ్మ మామయ్య ఈరోజు రాత్రికి ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు. అది కాకుండా నాన్నకు ఆఫీస్ పని ముందే ఫిక్స్ అయిపోయింది అందువలన తప్పకుండా వెళ్లాల్సిందే. నేను ఇంకేమీ మాట్లాడలేదు, అలా వెళ్లి సోఫాలో కూర్చున్నాను ఇంతలో అత్తయ్య టిఫిన్ పట్టుకుని వచ్చి నా చేతికి అందించి వాళ్ళిద్దరూ బయలుదేరారు. సన్నీ నువ్వు బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళకు, ఒకవేళ వెళ్లాలనుకుంటే సోనియాకు చెప్పి వెళ్ళు. మేమిద్దరం సాయంత్రం ఏడు గంటలకు కానీ రాము. నాన్న కూడా క్లబ్ కి వెళ్లారు ఆయన కూడా సాయంత్రానికి కానీ రారు అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.కూర్చుని టిఫిన్ చేద్దామని మొదలు పెడుతూ ఉండగా కరణ్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. హలో సన్నీ…. హలో కరణ్…. అరే మామ సన్నీ కొంచెం పని ఉంది. … ఏం పని చెప్పరా అని అన్నాను. … నిన్న జరిగిన విషయంతో అక్క కొంచెం టెన్షన్ గాను దిగులుగా ఉంది. నేను తన దిగులును తగ్గించాలి. … ఇందులో నేను చేయాల్సిందే ఏమి ఉంది. … నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదురా మామ, దిగులు తగ్గించడానికి ఉన్న ఏకైక

కథను కొనుగోలు చేయండి