నా పేరు సన్నీ 149 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 149 తన దగ్గరకు వెళ్లి! నువ్వు అన్నావు కదా అన్నా చెల్లెలు,అక్క తమ్ముడు సెక్స్ చేసుకోరు అని. మనము నెట్ లో చదివే కథలన్నీ వట్టి అబద్ధాలే అన్నావు కదా. నువ్వే అన్నావ్ కదా ఇటువంటి కథలను నేను నమ్మను అని. పోనీ నీ కంటితో చూస్తే నమ్ముతావా అని అడిగాను. …. తను కొంచం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ అయోమయంలో పడింది. అదే అయోమయంలో చూస్తే నమ్ముతాను అన్నట్టు తలాడించింది. …. సోనియా అలా తల ఆడించడంతో నేను తన చెయ్యి పట్టుకొని తీసుకుని వెళ్లబోయాను. కానీ తను నా చేతి నుండి తన చేతిని విడిపించుకుంది. ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నన్ను ముట్టుకోవద్దు అని అంది కోపంగా. …. దీనమ్మ ఏం నక్షత్రాన జన్మించిందో గానీ, ఎప్పుడు చూడు ముక్కు మీద ఉంటుంది కోపం. సరే తల్లి నిన్ను ముట్టుకోను గాని, నాతో రా! నీకు ఒకటి చూపించాలి.
సోనియా లేచి నాతో బయలుదేరింది. నేను తనతో పాటు మెట్లు దిగుతూ శబ్దం చేయకుండా నెమ్మదిగా దిగమని సైగ చేశాను. నేను అలా చెప్పే సరికి తను కొంచెం ఆందోళన చెందింది. మా ఇంట్లోనే ఇలా దొంగల్లా శబ్దం చేయకుండా వెళ్లవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది అని డౌట్ వచ్చింది సోనియాకు. వెంటనే తన మొహంలో రంగులు మారిపోయాయి. తన నోరు తెరిచి ఉన్నది తెరిచినట్టే ఉండిపోయింది. నేను ఏమి చూపించబోతున్నానో తనకు అర్థం అయినట్లు ఉంది. కరణ్ సిరి అక్క ఇంటికి వచ్చి ఉన్నారన్నది సోనియాకు

కథను కొనుగోలు చేయండి