నా పేరు సన్నీ 154 – Telugu sex stories

telugu sex sstories నా పేరు సన్నీ 154 లేదు సన్నీ. నేను ఇంతకుముందు చదువు విషయంలో చాలా శ్రద్ధగా ఉండేదాన్ని, ఎప్పుడు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండాలనే ధ్యాస కూడా లేదు. కానీ నేను దెంగించుకోవడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర్నుంచి అసలు బాయ్ ఫ్రెండ్ అవసరమే లేకుండా పోయింది. …. అంటే నీ పూకు సీలు నాన్నే ఓపెన్ చేశారా? …. అవును సన్నీ నా పూకు సీలు నాన్న ఓపెన్ చేశారు. నా గుద్దను నకిలీ మొడ్డతో అత్తయ్య ఓపెన్ చేసింది. మరి నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? …. లేదు అక్క! నాకెప్పుడూ నా కంప్యూటర్ గేమ్స్ తోనే తీరిక ఉండేది కాదు. కానీ సెక్స్ గురించి తెలిసిన దగ్గర్నుంచి నాకు ఇంట్లోనే ఒకదాని తర్వాత మరొక పూకు దొరుకుతూ ఉండడంతో ఎప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండాలనే ఆలోచన కూడా రాలేదు. ముందు అమ్మ తర్వాత అత్తయ్య  ఇప్పుడేమో నువ్వు ఇలా మీ అందర్నీ దేంగే అవకాశం వస్తూ ఉండటంతో నా ధ్యాస గర్ల్ ఫ్రెండ్ వైపు పోలేదు. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఆడవాళ్లే నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్. నువ్వు అత్తయ్య మరియు అమ్మ. …. ఓహో అలాగా! మరి సోనియా సంగతేంటి, దానిని కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేసుకోవాలని అనిపించలేదా అని నవ్వుతూ అడిగింది అక్క. …. అక్క నన్ను ఆట పట్టిస్తుంది అని నాకు అర్థం అయింది.
నా మనసు అయితే గట్టిగానే కోరుకుంటుంది. కానీ నాకు చాలా భయంగా ఉంది. నువ్వు ఏమైనా కొంచెం హెల్ప్ చేసి పుణ్యం చేసుకోవచ్చు కదా. …. వద్దు బాబు వద్దు, నాకేమీ చావాలని లేదు. అయినా ఇప్పుడు నీకు దొరికిన పూకులే నీకు చాలా ఎక్కువ అంటూ నవ్వింది అక్క. …. అలా మేమిద్దరము మాట్లాడుకుంటూ బొటిక్ వద్దకు చేరుకున్నాము. అక్క బండి దిగి వెనుక గేటు తాళం తీసింది. నేను బండి లోపల

కథను కొనుగోలు చేయండి