నా పేరు సన్నీ 156 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 156 ఆమె మరెవరో కాదు కవిత వాళ్ళ వదిన కామిని. ఆమెను చూడగానే నాకు భయం కలిగింది. వెంటనే ఆమెను వదిలి కొంచెం దూరంగా జరిగాను. ఆమె నన్ను చూసి తల దించుకుంది. కానీ నేను మాత్రం ఆమెను చూస్తూ ఉన్నాను. ఆమె శ్వాస వేగంగా కొట్టుకుంటుంది. నేను మాత్రం ఆమెను అలాగే చూస్తూ ఉన్నాను. కొంతసేపు అలా నిల్చున్న తర్వాత ఆమె నెమ్మదిగా తన తలను పైకి ఎత్తింది. ఇద్దరి చూపులు కలిశాయి. అలా ఇద్దరం ఒకరి నొకరు చూసుకున్న తర్వాత ఆమె మళ్లీ తలదించుకుంది. నేను కొంచెం ధైర్యం చేసి ఆమెకు దగ్గరగా వెళ్లాను. నా చేతితో ఆమె గడ్డం పట్టుకొని తన తలను పైకి ఎత్తాను. ఆమె కళ్ళు చెమ్మగిల్లి ఉన్నాయి. ఆమె అందమైన అమాయకమైన ముఖం మీద చెంప దెబ్బలు అచ్చులు కనబడుతున్నాయి.  నేను వాటి వంక చూడటంతో ఆమె నేను ఏమి చూస్తున్నానో అర్థమై మళ్లీ తన తలను కిందికి దించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది. నేను అది ముందే గమనించి నా రెండు చేతులు ఆమె చెంపల పై వేసి గట్టిగా పట్టుకున్నాను. ఆమె సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకోబోయింది. కానీ కళ్ళు మూసుకుంటూ నేను తన మొహంతో పాటు తన ఎద ఎత్తులు కూడా చూడటం గమనించింది. 
వెంటనే సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకొని తన రెండు చేతులను తన చాతి మీద క్రాస్ గా పెట్టుకొని కవర్ చేసుకుంది. ఆమె కళ్ళు మూసుకొని అలాగే తన చేతులతో కవర్ చేసుకొని నిలిచి ఉంది. నా రెండు చేతులు ఆమె చెంపలు పట్టుకొని ఉన్నాయి. ఆమె మొహం కొంచెం కిందికి దించుకొని ఉంది. నేను నా రెండు చేతులతో ఆమె మొహాన్ని కొంచెం పైకి లేపి చూశాను. చాలా అందమైన మొహం. కానీ తన చెంపలపై తగిలిన దెబ్బల గుర్తులు కనబడటంతో నాకు చాలా కోపం వచ్చింది. ఇది ఖచ్చితంగా కవిత అన్నయ్య సూరజ్ పని

కథను కొనుగోలు చేయండి