నా పేరు సన్నీ 170 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 170 దాంతో వదిన తన నోటిని మరింత వెడల్పు చేసింది. వెంటనే అక్క తన చేతిని వెనక్కి తీసుకొని వదిన నోటిని నా మొడ్డ దగ్గరకు చేర్చి వదిన తలను నా మొడ్డ మీద గట్టిగా నొక్కింది. వదిన నోరు బాగా తెరుచుకుని ఉండడంతో నా రెండు అంగుళాల మొడ్డ వదిన నోట్లోకి వెళుతుంది. వెంటనే వదిన తన కళ్ళు తెరిచి చూసింది. కానీ నా మొడ్డను మాత్రం నోట్లో నుంచి బయటకు తీయలేదు. అలాగని తన తలను కూడా వెనక్కి తీసుకోలేదు. 
అక్క వదిన తలను కొంచెం పైకి లేపింది కానీ నా మొడ్డను మాత్రం బయటకు రాకుండా చూస్తుంది. మళ్లీ వదిన తలను కిందికి నొక్కింది. అక్క ఏం చేస్తుందో అర్థం చేసుకున్న వదిన తన నోటిని మరింత తెరిచి పెట్టింది. దాంతో నా మొడ్డ నాలుగు అంగుళాల వరకు లోపలకు వెళ్లి పోయింది. అక్క మాత్రం వదినను బలవంతం చేయకుండా తలను పైకి లేపి మళ్లీ కిందికి దించింది. అలా చేస్తూ వదిన నా మొడ్డ చీకెటట్లు చేసింది. కానీ ఇటువంటి ఆట వదినకు కొత్త కావడంతో నా మొడ్డ లోపలికి వెళ్లి బయటకు వస్తున్నప్పుడు తన పళ్ళు నా మొడ్డకు గీసుకుంటున్నాయి. నాకు కొంచెం నొప్పిగా అనిపిస్తుంది. అది గమనించిన అక్క వెంటనే వదిన చెంపపై చిన్న దెబ్బ వేసింది. వెంటనే వదిన తన నోటిని ఇంకొద్దిగా తెరిచింది. ఇప్పుడు నాకు కొంచెం ఉపశమనం కలిగింది. కానీ నోరు తెరుచుకోవడంతో ఈసారి 6 అంగుళాల మొడ్డ లోపలికి పోయింది. బహుశా అది వదిన గొంతు వరకు వెళ్లి ఉంటుంది అందుకే వదిన కొంచెం దగ్గింది. వెంటనే వదిన నా మొడ్డను నుండి తల పైకెత్తింది. తను దగ్గుతూ ఉంటే తన నోట్లో నుంచి వచ్చే ఉమ్ము నా మొడ్డపై పడింది. వెంటనే అక్క వదిన చెయ్యి పట్టుకొని నా మొడ్డపై వేసి వదిన చేతితో నా మొడ్డను

కథను కొనుగోలు చేయండి