నా పేరు సన్నీ 178 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 178 ఇంట్లో సోనియా లేదు, బహుశా కవితతో కలిసి కాలేజీకి వెళ్లిపోయి ఉంటుంది. శోభ బట్టలు మార్చుకోవడానికి తన రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. నేను కూడా నా రూంలోకి వెళ్లి బట్టలు మార్చుకుని కాలేజీకి వెళ్లడానికి కిందకి దిగాను. అమ్మ నన్ను టిఫిన్ చేయమని అడిగింది. కన్నా టిఫిన్ చేసి వెళ్ళరా! అంటూ టిఫిన్ ప్లేట్ పట్టుకొని నిలుచుంది. …. అమ్మ నేను కరణ్ ఇంటివద్దే టిఫిన్ చేసి వచ్చాను అని చెప్పి తొందరగా బయటకు వెళ్లబోయాను. …. అంతలో అమ్మ ఇవాళ కాలేజీకి వెళ్లడం అంత అవసరమా? ఇవాల్టికి సెలవు పెట్టవచ్చు కదా అని అడిగింది. …. అమ్మ అలా ఎందుకు అడుగుతుందో నాకు అర్థం అయింది. కానీ నాకు మూడ్ లేదు. రాత్రంతా దెంగుతూ ఉండడంతో చాలా అలసటగా ఉంది. లేదమ్మా ఈరోజు నేను కాలేజీకి వెళ్లడం చాలా అవసరం. కానీ! వీలైతే తొందరగా రావడానికి ప్రయత్నిస్తాను అంటూ అమ్మకు కన్ను కొట్టాను. …. అమ్మకు నా మాట అర్థమై నవ్వుతూ నా వైపు చూసింది. వెంటనే నేను అక్కడ నుంచి బయటపడి కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాను.
కాలేజీకి వెళుతూ ఉండగా దారిలో కరణ్ తన బైక్ మీద ఒక అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టుకొని వెళ్తూ కనిపించాడు. వాడు నన్ను దాటుకుని వెళ్లిపోయాడు కానీ నన్ను చూడలేదు. కానీ నేను మాత్రం వాడిని మరియు వాడి వెనక కూర్చున్న అమ్మాయిని చూసాను. ఆ అమ్మాయి మరెవరో కాదు ఆరోజు సిరి అక్కతో పాటు కాలేజీలో కనిపించిన అమ్మాయి. అమిత్ గాడు

కథను కొనుగోలు చేయండి