నా పేరు సన్నీ 179 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 179 అలా అయితే మరి ఇంకేం చేయలేం. నేను గాని కరణ్ గాని లేనప్పుడు ఆ అమిత్ గాడు కచ్చితంగా నీతో గొడవ పెట్టుకుంటాడు అని అన్నాను. …. సుమిత్ కొంచెం భయపడుతూ, మరి అయితే ఇప్పుడు ఇంకేం చేయాలి అని అడిగాడు సమిత్. …. చూడు ఇప్పుడు నీకు ఉన్నది ఒకటే దారి. నువ్వు తిరిగి వెళ్లి అమిత్ గాడి గ్యాంగ్ లో చేరిపో. వాడి కాళ్లు పట్టుకుని బతిమిలాడుకో. …. ఏంటి బాయ్, నేను ఆ పని చేస్తే చచ్చిపోతాను. ఇప్పుడే వాడి ముందే నేను మీ గ్యాంగ్ లో ఉన్నాను అని చెప్పావు కదా. …. నీయబ్బ వెళ్లి వాడికి సారీ చెప్పు. నువ్వు ఊరికే మా ఇద్దరితో కలిశావని కానీ మనసులో మాత్రం అమిత్ అంటే గౌరవం అలానే ఉందని వాడితో అబద్ధం చెప్పు. మళ్లీ వాడి గ్యాంగ్ లో కలిసిపోయి వాడిని మంచి చేసుకుని ఆ సీడీలు బాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకో. ఎప్పుడైతే ఆ బాక్స్ ను నువ్వు తెచ్చుకోగలుగుతావో అప్పుడు చూడు వాడిని నీ చెప్పుచేతలలో ఉంచుకోవచ్చు. నా మాట విని వాడి మొహం

కథను కొనుగోలు చేయండి