నా పేరు సన్నీ 180 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 180 నాకు తెలుసు ఆమె మీ అమ్మని అందుకే చెబుతున్నాను. నువ్వు ఎప్పుడు మీ అమ్మ పెద్దపెద్ద సళ్ళను చూడలేదా, ఆమె పెద్ద గుద్దను చూడలేదా, ఆమె పుష్టిగా ఉన్న శరీరాన్ని చూడలేదా, నీకు ఎప్పుడూ మీ అమ్మను దెంగాలని అనిపించలేదా. …. కరణ్ మౌనంగా ఉండిపోయాడు. …. చూడరా కరణ్, ఒకవేళ మీ అమ్మ కూడా నీతో దెంగించుకోవడం మొదలు పెడితే, ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు మీ ఇంట్లోనే సిరి అక్కను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దెంగవచ్చు. ఎటువంటి టెన్షన్ గాని భయంగా గాని పడవలసిన అవసరం ఉండదు. మీ అమ్మ కూడా మీ ఇద్దరితో పాటు మీ ఆటలో భాగస్వామి అవుతుంది. …. కరణ్ మౌనంగానే ఉన్నాడు ఏమి మాట్లాడలేదు. …. చూడు కరణ్ నేను ఈ పూకు మాత్రమే సెట్ చేయగలను, మరి ఏ ఇతర పూకులను సెట్ చేయలేను అని చెప్పాను. …. వెంటనే కరణ్ ఒక్కసారిగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు. నువ్వు కూడా మీ అమ్మను దెంగగలవా, నువ్వు ఆమెను దెంగులాటకు ఒప్పించగలవా, దాంతో నువ్వు కూడా మీ శోభ అక్కను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దెంగవచ్చు కదా, చెప్పు నువ్వు అలా చేయగలవా. …. 
నేను ఆలోచనలో పడ్డాను, ఇప్పుడు వీడికి ఏమని చెప్పాలి, నేను ఎప్పటి నుంచో మా అమ్మను దెంగుతూనే ఉన్నాను. ఎప్పుడు మొదలు పెట్టానో నాకు గుర్తేలేదు. అవును నేను చేయగలను. నా ముందు మా అక్క ఉన్న లేదంటే మా అమ్మ ఉన్న నాకు పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు. అంతేకాదు నాకు మీ అమ్మలాగే మా అమ్మ కూడా సెక్సీగా కనబడుతోంది. మీ అమ్మకు లాగే మా అమ్మ కూడా పెద్ద పెద్ద సళ్ళు పెద్ద బాగా బలిసిన గుద్ధ ఉన్నాయి. వాటిని చూడగానే నా మొడ్డ లేచి నిలుస్తుంది. అంతేకాదు మా ఇంట్లో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. అందువలన ఒకవేళ నేను మా అమ్మను ఒప్పించగలిగినా, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అక్కను దెంగడం కుదరదు. కానీ మీ ఇంట్లో నువ్వు మీ అమ్మ తప్పితే ఎవరు ఉండరు. నువ్వు మీ అమ్మను ఒప్పించావంటే ఎప్పుడు కావాలంటే

కథను కొనుగోలు చేయండి