నా పేరు సన్నీ 190 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 190 సోనియా వచ్చి ఉంటుంది అని అన్నాను భయంగా. …. లేదు సోనియా అయి ఉండదు. ఎందుకంటే తను ఇదివరకే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది. కాలేజీ నుంచి తను కవిత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి వస్తాను అని చెప్పింది. అంటే సాయంత్రం వరకు సోనియా ఇంటికి రాదు అని అంది అక్క. అక్క ఆ మాట అనగానే నాకు ప్రాణం లేచినట్టు అయింది. హమ్మయ్య దేవుని దయవల్ల సోనియా కాదు. మరి ఇంకెవరు అయ్యుంటారు? అప్పుడే అమ్మ మళ్ళీ రూమ్ లోకి వచ్చింది. నేను అక్క బాత్రూమ్ తలుపు వెనుక చాటుగా నిల్చుని చూస్తున్నాము. అమ్మ రూమ్ లోకి వచ్చిన వెంటనే తన నైటీ విప్పేసి నగ్నంగా తయారైపోయింది. అది చూసి మేమిద్దరము వచ్చిన వారు ఎవరైనా తిరిగి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అందుకే అమ్మ రూమ్ లోకి రాగానే బట్టలు విప్పేసింది అని అనుకొని బాత్రూంలో నుంచి బయటకు రాబోయాము. అంతలో రూమ్ లోకి మామయ్య వచ్చాడు. వెంటనే నేను అక్క మళ్లీ బాత్రూంలోకి దూరిపోయి తలుపు వెనుక నిలుచున్నాము. …. అక్క ఏంటి చాలా దురదగా ఉన్నట్టుంది. ఇంట్లో కూడా ఎవరు లేనట్టు ఉన్నారు. శోభ ఎక్కడికైనా బయటకి వెళ్ళిందా? అని అడిగాడు మామయ్య. అమ్మ మాత్రం ఏమీ మాట్లాడకుండా మామయ్య దగ్గరకు వెళ్లి ముద్దు పెట్టుకుంటూ మామయ్య బట్టలు విప్పటం మొదలు పెట్టింది. మరో రెండు నిమిషాలలో మామయ్య కూడా నగ్నంగా తయారయ్యాడు. 

కథను కొనుగోలు చేయండి