నా పేరు సన్నీ 20 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 20 మరుసటి రోజు పొద్దున్నే లేచి టిఫిన్ చేసి కాలేజీకి బయలుదేరాను. ఇంతలోనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది రెండు రోజుల నుంచి అమ్మ మామయ్య దెంగించుకోవడం కుదరలేదు. నేను వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు ఆ పని చేయొచ్చు అని అనుకున్నాను. నా మనసుకు వారి దెంగులాట చూడాలని ఆశగా ఉంది. నేను బైక్ స్టార్ట్ చేస్తూనే వెంటనే గుర్తుకు వచ్చింది ఇంటి తాళం తీసుకోవడం మర్చిపోయాను అని.  వెంటనే బైక్ దిగి లోపలికి వెళ్ళి తాళం తీసుకోబోయాను. ఇంతలో అమ్మ ఏంటి కన్నా ఏమైనా మర్చిపోయావా అని అడిగింది. … అవునమ్మా పెన్ను మర్చిపోయాను అని తాళం తీసుకుని బయటికి వచ్చి బైక్ తీసుకుని బయలుదేరాను. కాలేజీకి చేరుకొని రెండు క్లాసులు విని మూడో క్లాస్ కు బయటకు వచ్చి క్యాంటీన్ కి చేరుకున్నాను. కొంచెం కాఫీ తాగి అప్పుడు ఇంటికి వెళదాం అని అనుకుంటుండగా సోనియా కవిత అక్కడే ఉండటం చూశాను. సోనియా నన్ను చూసి తన దగ్గరకు పిలిచింది, ఓయ్ బ్లాకి ఇటు రా….. నేను సోనియా వైపు వెళ్లి కోపంగా నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి ఈ పేరుతో నన్ను కాలేజీలో పిలవద్దని నీకు అర్థం అవ్వదా ఏంటి,,,, ఒరేయ్ అన్నయ్య సరదాకి పిలిచాను. అయినా కాలేజీలో పిలవద్ద లేక కవిత ముందు పిలవద్ద… వెంటనే నేను మళ్ళీ తనను కసురుకున్నాను, అలా చేస్తూనే కవిత వైపు చూశాను. తన సిగ్గుపడుతూ మొహం కిందకి దించుకుంది…. నోటికి ఏదొస్తే అది వాగుతావు

కథను కొనుగోలు చేయండి