నా పేరు సన్నీ 215 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 215 దాంతో సన్నీకి ఎటువంటి భయం లేకుండా పోయింది. ముందంతా ఏదో జరుగుతుంది అని భయపడ్డాడు. కానీ వదిన మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకోవటంతో తనకు టెన్షన్ లేకుండా పోయింది. ఆమె ముద్దుపెట్టుకుంటూ సన్నీపై వాలింది. దాంతో సన్నీకి వదిన నగ్నంగా ఉందని అర్థమైంది. ఆమె శరీరం సన్నీ శరీరానికి తగలడంతో ఆమె ఇంతసేపు బట్టలు విప్పి ఉంటుంది అని అర్థమయింది. ఆమె సన్నీని ముద్దుపెట్టుకుంటూ తన చేతులతో సన్నీ తలను నిమురుతూ మరోసారి సన్నీ నడుము పక్కన నిమురుతూ మరొకసారి అతని చాతిని చేతులను నిమురుతూ ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు సన్నీని ముద్దుపెట్టుకుంటూ నిమురుతూ గడిపింది. తర్వాత వదిన సన్నీని ముద్దుపెట్టుకోవడం ఆపి పక్కన పడుకొని సన్నీ ఛాతీని నిమురుతూ ఉంది. ఇప్పుడు వదిన మొహం సన్నీ తల దగ్గర ఉంది. ఆమె శ్వాస సన్నీ మొహానికి తగులుతోంది. వెంటనే సన్నీ తన తలను కొంచెం పైకి ఎత్తాడు. సన్నీ ఏం కావాలనుకుంటున్నాడో అర్థమై వదిన మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకోవడం మొదలుపెట్టింది. తన చేతితో చాతిని నిమురుతూ సన్నీ పెదవుల నుండి కిందికి జారి అతని మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ తన వేళ్ళతో సన్నీ 

కథను కొనుగోలు చేయండి