నా పేరు సన్నీ 216 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 216 చేతులు విప్పగానే సన్నీ జోరుగా దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. దాంతో వదినకు కూడా చాలా సుఖంగా ఉంది. దాంతో ఆమె నోటివెంట ఆహాహహహహహ… ఊహు హు హు హు….. హాయ్..హాయ్…… అంటూ మూలుగులు వెలువడుతున్నాయి. కాని వదిన మాత్రం ఏమీ మాట్లాడటం లేదు. సన్నీకి ఆమె మూలుగులు వినబడుతున్నాయి అది చాలు అని అనుకొని ఫుల్ స్పీడ్ లో దెంగడం మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పుడు వదినకి కూడా అర్థమైంది. ఇంతసేపు చేతులు కట్టి ఉండడంవల్ల సన్నీ జోరుగా దెంగలేకపోయాడు. ఇప్పుడు తను చేసిన తప్పేంటో తెలుసుకుంది. నిజానికి ఇటువంటి పనులు చేయడం వదినకు అలవాటు లేదు. బహుశా సూరజ్ తో కూడా ఎప్పుడూ ఇటువంటి పనులు చేసి ఉండదు. అందుకే ఇప్పుడు ఆమె సన్నీ పైకి వచ్చి దెంగించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ తన ప్రయత్నం సఫలం కాలేదు. సన్నీ వదినను కిందనుండి పైకి ఎగరేసి దెంగుతున్నాడు. అలా జోరుగా దెంగుతూ వదినకు మజాను అందిస్తున్నాడు. వదిన కూడా సన్నీ ఛాతీని నిమురుతూ 

కథను కొనుగోలు చేయండి