నా పేరు సన్నీ 220 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 220 నా చేతులను తాళ్లతో మంచానికి కట్టి నా కళ్ళకు గంతలు కట్టి డోర్ బెల్ మోగగానే వదిన బయటకు వెళ్లింది. నేనేమో మంచం మీద పడుకొని బయట ఎవరు వచ్చి ఉంటారు అనే ఆలోచనతో గుండె గుభేల్ మంటుంది. అన్నిటికంటే కవిత వచ్చి ఉంటుందేమో అనే ఆలోచన నన్ను భయపెడుతుంది. అంతకంటే ఎక్కువగా కవితతో పాటు సోనియా కూడా వచ్చి ఉంటే ఆ ఆలోచనతో నా పైప్రాణాలు పైకే పోయేటట్లు ఉన్నాయి. కవిత ఒక్కతే వస్తే నాకు భయంగా ఉన్నప్పటికీ ఏదో విధంగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కవితతో పాటు సోనియా వస్తే ఇలాగే ఇదే మంచం మీద నన్ను సోనియా గాని చూస్తే ఇక నా పని అయిపోయినట్టే. ఇదే మంచం మీద చేతులు మంచానికి కట్టేసి ఉండి కళ్ళకు గంతలు కట్టి ఉండి నా శవాన్ని చూస్తారు. నేను అలా మంచం మీద పడుకొని ఏదేదో ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్నాను. ఇంతలో డోర్ తెరుచుకున్న శబ్దం వినిపించింది. అప్పటికీ నా గుండె గుభేల్ మంటుంది. కానీ కొద్ది క్షణాల్లోనే శాంతించింది. ఎందుకంటే వదిన మాట నా చెవిన

కథను కొనుగోలు చేయండి