నా పేరు సన్నీ 222 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 222 నా చెయ్యి వదిన సళ్ళ వద్దకు వెళ్లకపోతే ఏంటి వదిన పూకు దగ్గరకు వెళ్తుంది కదా అని మనసులో అనుకున్నాను. ఎలాగూ కొంచెం సేపట్లో నాకు అయిపోతుంది. అందుకే వదిన పూకులో చెయ్యి పెట్టి తనకు కూడా చివరకు వచ్చేటట్టు చేద్దామని అనుకున్నాను. అప్పుడు ఇద్దరం ఒకేసారి కార్చుకోవచ్చు అని అనుకున్నాను. వెంటనే నా చేతిని వదిన పూకు దగ్గరకు తీసుకు వెళుతుంటే వెంటనే వదిన నా చెయ్యి పట్టుకొని మళ్లీ తన వీపుపై వేసింది. తర్వాత వదిన కొంచెం వేగంగా ఊగుతోంది. బహుశా వదిన పుకులో తన చెయ్యి పెట్టుకుని ఆడించుకుంటుంది అని అనుకుని అందుకే వదిన నా చేతిని తన పూకు దగ్గరకు వెళ్లనివ్వలేదు అనుకుంటూ నా చేతిని మళ్ళీ వదిన వీపుపై వేసాను. వదిన మూలుగులు వేగం పెరిగింది కానీ మధ్య మధ్యలో చాలా చిన్న శబ్దంతో మూలుగు వినబడుతుంది. వదిన మూలుగులు విని నేను మరింత వేగంగా ఆడిస్తూ మరి కొంచెం లోపలకు తోసాను. ఎందుకంటే వదిన మూలుగులు వింటుంటే వదిన ఇప్పుడు చాలా మంచి మూడ్ లో ఉందని అనిపించింది. మరి కొంచెం సేపు అలాగే చేసి నా పూర్తి మొడ్డను లోపలకు

కథను కొనుగోలు చేయండి