నా పేరు సన్నీ 229 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 229 వాడు ఇచ్చిన వార్నింగ్ కి మేమిద్దరము భయపడలేదు కానీ సుమిత్ గాడు మాత్రం చాలా భయపడుతున్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్లు సుమిత్ గాడిని చాలా బాగా కొట్టారు. ఆల్రెడీ వాడికి ఒక చెయ్యి విరిగింది. కానీ మళ్ళీ బాగా దెబ్బలు తినే సరికి వాడికి భయం పట్టుకుంది. కానీ మేమిద్దరము వాడి పక్కన ఉండేసరికి వాడికి కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. దాంతో సుమిత్ గాడు మాట్లాడుతూ , నీయబ్బ తర్వాత ఎప్పుడో అని ఎందుకురా మాట్లాడతారు. నిజంగా మీరు తల్లిపాలు తాగిన నా కొడుకులు అయితే ఈరోజే తేల్చుకుందాం. గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్లీ నా ఒంటి మీద చెయ్యి పడింది అంటే నీది మరియు ఆ కొజ్జా అమిత్ గాడి ఆ సి డి లు నా దగ్గర ఉన్నాయి. వాడు ఒరిజినల్ సి డి లు తీసుకొని వెళ్లి ఉండవచ్చు గాక కానీ నా దగ్గర వాటి కాపీలు ఉన్నాయి. మళ్లీ మీరు నా దారికి అడ్డంగా వచ్చారంటే ఆ సీడీ లు మొత్తం కాలేజీలో ఎంత మంది ఉంటే అంత మందికి కాపీలు పంచి పెడతాను అని అన్నాడు. సీడీల మాట వినగానే సురేష్ గాడు కొంచెం భయపడి ఏమీ మాట్లాడకుండా

కథను కొనుగోలు చేయండి