నా పేరు సన్నీ 230 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 230 ఏమీ లేదమ్మా, నీకు తెలుసు కదా కరణ్ వాళ్ళ అమ్మను అంటే అలక ఆంటీని దెంగాలి అనుకుంటున్నాడని, శిరీషతో పాటు వాళ్ళ అమ్మను కూడా తమ ఆటలో కలుపుకోవాలి అనుకుంటున్నాడని. …. అవును నాకు తెలుసు , ఆరోజు శోభ చెప్పింది కదా. …. అంతేకాదు నువ్వు ఈ విషయంలో మాకు సహాయం చేయాలి అని కూడా చెప్పింది అని అన్నాను. …. అవున్రా ఈ విషయం కూడా ఆ రోజు శోభ చెప్పింది. ఇందులో పెద్ద విశేషం ఏముంది. నేను అలకను చిటికలో ఒప్పించేస్తాను. …. నిజమా ఆంటీ, మీరు మా అమ్మను ఒప్పించగలరా అంటూ కరణ్ లేచి అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లి కౌగలించుకున్నాడు. వాళ్ళ అమ్మ గురించి వింటూ వాడికి పిచ్చి పిచ్చి గా ఉంది. …. అవును కరణ్, మీ అమ్మను ఒప్పించడం పెద్ద కష్టమైన పని ఏమీ కాదు. అయినా సరే మనం తొందర పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పని చేయవలసి ఉంటుంది. …. సరిగ్గా చెప్పావమ్మా. నేను కరణ్ ఇప్పుడే నిన్ను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుని వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము. ఈ రోజు నుంచే నువ్వు నీ

కథను కొనుగోలు చేయండి