నా పేరు సన్నీ 231 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 231 ఒరేయ్ కరణ్ బండిని ఇటువైపు తిప్పావేంటి, మీ ఇంటికి వెళ్ళే పని లేదా ఏంటి అని అడిగాను. …. ఒరేయ్ సన్ని, ఈ రోడ్డులో కూడా మా ఇంటికి వెళ్ళవచ్చు. కాకపోతే ఈ రోడ్డు బాగోక పోవడం వలన ఎవరు ఈ రోడ్డును ఉపయోగించరు. ఇప్పుడు ఆంటీ ఎంత సేపు కావాలంటే అంత సేపు నీ మొడ్డను పిసుక్కోవచ్చు. ఎవరో చూస్తారని భయపడవలసిన అవసరం లేదు అని అన్నాడు కరణ్. …. నా బాబే నేనంటే ఏంత ప్రేమో అంటూ అమ్మ కరణ్ వైపు చూసి నవ్వింది.
నేను మిర్రర్ లో నుంచి వెనక్కు చూడగా అమ్మ నవ్వుతూ నా వైపు చూసి నా మొడ్డ మీద నుంచి తన చెయ్యి తీసి తన దుపట్టాను తన తలపై వేసుకొని తన మొహాన్ని చుట్టుకొని ఎవరూ తనను గుర్తుపట్టకుండా కళ్ళు మాత్రం కనపడేలా వేసుకుంది. మళ్లీ తన చేతిని నా

కథను కొనుగోలు చేయండి