నా పేరు సన్నీ 232 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 232 అలక ; ఏంటి సరిత అక్క వచ్చిందా? అయ్యో రామా! నేను చాలా దూరంలో ఉన్నానే, ఇంటికి రావడానికి చాలా సమయం పట్టేస్తుంది. చాలా కాలం తర్వాత సరిత అక్క ఇంటికి వచ్చింది. సమయానికి నేను ఇంట్లో లేకుండా పోయాను. నువ్వు ఒక పని చెయ్ నాన, వాళ్లకు టీ కాఫీ ఏదైనా ఇచ్చి వాళ్లని కూర్చోబెట్టు, నేను వీలైనంత తొందరగా ఇంటికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తాను.కరణ్ ; సరేనమ్మా, కానీ నువ్వు రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందని సరిత ఆంటీ అడుగుతుంది.అలక ; నేను రావడానికి కనీసం మూడు గంటలు పడుతుంది. కానీ నువ్వు అలాగని సరిత అక్కతో చెప్పవద్దు. ఒక 15-20 నిమిషాలలో వచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పు. లేదంటే వాళ్లు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. మళ్లీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమో.
కరణ్ ; సరేనమ్మా, కానీ నువ్వు తొందరగా రావడానికి

కథను కొనుగోలు చేయండి