నా పేరు సన్నీ 233 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 233 అలా మేమిద్దరము పిచ్చి పిచ్చి గా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మా నోట్లో ఊరుతున్న లాలాజలాన్ని ఒకరు నోట్లో నుంచి మరొక నోట్లోకి పంచుకుంటూ తాగేస్తున్నాము. నేను నా చేతులతో అమ్మ సన్ను పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను. మరో చెయ్యి చాపి మరో సన్నుపై వెయ్యబోయాను. కానీ నా చేతికి కరణ్ తల తగిలింది. అంటే వాడు మరో సన్ను చీకుతున్నాడు అన్నమాట. నేను అమ్మ సళ్ళు పిసుకుతూ ఉంటే అమ్మ తన చేతితో నా మొడ్డని పిసుకుతోంది. తన మరో చేత్తో కరణ్ మొడ్డను పిసుకుతోంది. నేను అమ్మ అలా ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉన్నాము. అమ్మ అప్పుడప్పుడు నా మొడ్డ గుండును తన పిడికిట్లో బిగించి గట్టిగా నొక్కుతుంది. దాంతో నాకు ఒళ్లంతా ఝుమ్మని సలుపుతోంది. అంతేకాకుండా తీయటి నొప్పితో మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇంతలో అమ్మ నన్ను ముద్దు పెట్టుకోవడం ఆపి తన రెండు చేతులతో కరణ్ తలను పట్టుకొని ముద్దు పెట్టడం మొదలు పెట్టింది. అమ్మ తన రెండు చేతులతో మా ఇద్దరి మొడ్డలను

కథను కొనుగోలు చేయండి