నా పేరు సన్నీ 237 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 237 కొంచెం సేపు అలాగే దెంగిన తరువాత అమ్మ అటూ ఇటూ ఊగడం ఆపేసింది. బహుశా అమ్మకు ఇప్పుడు మజా వస్తుంది కాబోలు. ఎందుకంటే కరణ్ చాలాసేపటి నుంచి అమ్మ గుద్ధ దెంగుతూ ఉండడంతో ఈపాటికి రసాలు ఊరి లోపల ఫ్రీ అయి ఉంటుంది. దాంతో అమ్మకు ఇప్పుడు సుఖంగా ఉండి ఉంటుంది. అమ్మ నా మొడ్డపై తన తలను ముందుకు వెనక్కు ఆడించడం మొదలుపెట్టింది. అది చూసి కరణ్ అమ్మ చేతిని వదిలేసి అమ్మ పైన పడుకొని జోరుగా దెంగుతూ మూలగడం మొదలుపెట్టాడు. వీడికి చివరకు వచ్చేసింది అని అర్థం అయ్యింది. అలా రెండు నిమిషాలు జోరుగా దెంగిన తర్వాత వాడు తన రసాలను అమ్మ గుద్దలో కార్చేసి అలాగే అమ్మ పై పడుకున్నాడు. కొంచెం సేపు తర్వాత అమ్మ పై నుండి లేచి పక్కన పడుకున్నాడు. అమ్మ తన నోట్లో నుంచి నా మొడ్డను బయటకు తీసి పైకి లేచింది. అమ్మకు కోపం వచ్చింది కాబోలు ఇప్పుడు నన్ను

కథను కొనుగోలు చేయండి