నా పేరు సన్నీ 242 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 242 నువ్వు వెళ్లి టీవీ చూస్తూ ఉండు నేను పని చేసుకుంటాను. …. సరేనమ్మా, కానీ ఏదైనా అవసరం వస్తే నన్ను పిలువు అని అంది సోనియా. …. ఏమీ పర్వాలేదమ్మా నువ్వు వెళ్లి అన్నయ్యతో పాటు టీవీ చూడు. …. అప్పుడే నేను సోనియా వైపు చూశాను. సోనియా నన్ను కోపంగా చూస్తూ, లేదమ్మా నేను టీవీ చూడను. నేను రూమ్ లోకి వెళ్ళి పోతున్నాను. డిన్నర్ రెడీ అయిపోతే నన్ను పిలువు అంటూ కోపంగా చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. నేను మాత్రం తనని చూసి భయంగా టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నాను. ఆ రోజు రాత్రి మరేమీ చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు జరగలేదు. ఎందుకంటే ఆరోజు కూడా అక్క పొద్దున్నుంచి మావయ్యతో బోటిక్ లో గడిపింది. నేను కరణ్ కలసి అమ్మ గుద్దను కుమ్మేసాము. అందుకే భోజనాలు చేసిన తర్వాత ఎవరికి వారు వాళ్ల రూములోకి వెళ్లి పడుకున్నారు. కానీ నేను మా రూమ్ లోకి పోలేను. ఈరోజు అమ్మ కూడా నన్ను తన దగ్గర పడుకొనివ్వలేదు. నేను అత్తయ్య డ్రాయింగ్ రూం లోకి వెళ్లి కింద ఉన్న పరుపుపై

కథను కొనుగోలు చేయండి