నా పేరు సన్నీ 251 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 251 అమ్మ ; చూడు నేను ఇప్పుడు చెప్పే మాటలు నీకు షాక్ కలిగించవచ్చు, అలాగే కోపం కూడా రావచ్చు. కానీ నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను. 
అలక ; ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ అక్క, నేను నిన్ను ఎందుకు కోపగించుకుంటాను. నువ్వు ఏం చెప్పాలని అనుకుంటున్నావో అది చెప్పు. ఇప్పుడు మన మధ్య ఎటువంటి దాపరికాలు పరదాలు లేవు. 
అమ్మ ; అవును అది నిజమే, అందుకే నీతో మాట్లాడటానికి ముందే నీ ఒంట్లోని వేడిని తగ్గించి మనిద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ కొంచెం దూరాన్ని కూడా లేకుండా చేశాను. విషయం ఏంటంటే అలక, ఇప్పుడు నాకు మీ బావ గారితో దెంగించుకుంటే మజా రావట్లేదు. 
అలక ; ఎందుకు అక్క? ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడే కదా చెప్పావు

కథను కొనుగోలు చేయండి