నా పేరు సన్నీ 253 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 253 అమ్మ ఆంటీ కలిసి 4-5 గంటలపాటు రూమ్ లోనే ఉన్నారు. ఆ సమయంలో అమ్మ ఆంటీకి 6 సార్లు రసాలు కార్పించేసింది. అలాగే ఆంటీ కూడా అమ్మకు 3 సార్లు కార్పించేసింది. బయట నుంచుని వాళ్ళిద్దరి రాసలీలలు చూస్తున్న నేను కూడా నా చేతితో నా మొడ్డను ఆడించుకుని 3 సార్లు కార్చుకొని నా రసాలను తలుపు మీద ఒంపేశాను. అమ్మ ఆంటీ ఫ్రెష్ అయి బట్టలు వేసుకుంటూ ఉండగా, నేను కూడా తొందరగా వంటగదిలోకి వెళ్లి తుడుచుకునే గుడ్డ పట్టుకువచ్చి తలుపు మీద పడ్డ నా రసాలను శుభ్రంగా తుడిచి క్లీన్ చేసి వాళ్ళిద్దరూ బయటకు వచ్చేలోపు నేను నా రూం లోకి వెళ్ళిపోయాను. వాళ్ళిద్దరూ ఈ సమయానికి బయటకు వస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. ఎందుకంటే కాలేజీ వదిలిపెట్టె టైం అయింది. సోనియా ఏ టైంలో నైనా ఇంటికి వచ్చేయవచ్చు. అలాగే కరణ్ కూడా వాళ్ళ అమ్మను తీసుకు వెళ్లడానికి ఇక్కడికి

కథను కొనుగోలు చేయండి