నా పేరు సన్నీ 258 – Telugu sex stories

telugu sex stories xossipi నా పేరు సన్నీ 258 కానీ అమ్మ ఇంకా ఇంటికి ఎందుకు రాలేదు. బహుశా ఈ రోజు అలక ఆంటీతో కొంచెం ఎక్కువగా మజా చేసుకుంటుంది కాబోలు అని అనుకున్నాను. నేను పైన మా రూమ్ లోకి వెళ్లి ఫ్రెష్ అయి తిరిగి కిందకి వచ్చాను. ఇంతలో డోర్ బెల్ మోగడంతో నేను తలుపు ఓపెన్ చేయడానికి వెళ్లాను. తలుపు ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి ఎదురుగా సోనియా నిలబడి నన్ను కోపంగా చూస్తూ ఉంది, తన మొహం అంతా పొంగిపోయి కళ్ళు కోపంతో ఎర్రబడి ఉన్నాయి. తను ఏమీ మాట్లాడకుండా ఇంట్లోకి వచ్చింది. తనను చూసే సరికి నాకు కొంచెం భయంగా అనిపించినా నేను కావాలనే తనకు కోపం తెప్పినందుకు లోపల లోపల చాలా సంతోషంగా ఉంది. తను లోపలకు రావడంతో నేను మళ్లీ తలుపు క్లోజ్ చేసి లోపలికి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాను. సోనియా పైకి మా రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. కొంతసేపటి తర్వాత తను ఫ్రెష్ అయి బట్టలు మార్చుకుని కిందికి వచ్చి అమ్మను గట్టిగా పిలిచింది. కానీ ఇంట్లో ఇంకెవరూ లేరు అని తొందరగానే అర్థమైంది.
వెంటనే వంటగదిలోకి వెళ్లి కొన్ని కూరగాయలు మరియు చాకు పట్టుకుని వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ పై కూర్చుంది. అమ్మ ఇంట్లో లేకపోవడంతో డిన్నర్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తుందని నాకు అర్థమైంది. నేను తన వైపు చూసే

కథను కొనుగోలు చేయండి