నా పేరు సన్నీ 260 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 260 నాకు నవ్వొచ్చింది కానీ వెంటనే భయం కూడా కలిగింది . మామయ్య ఎక్కడ నా పెదవుల వైపు చూస్తాడో అని. అంతేకాకుండా సోనియా పైనే ఉంది. గబాలున చడీచప్పుడు లేకుండా కిందకు గానీ వచ్చిందంటే మావయ్య నేను మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు వింటుందేమోనని భయం. నెమ్మదిగా మాట్లాడు మావయ్యా. అయినా నువ్వు అంతలా ఎందుకు భయపడుతున్నావు. నువ్వే కదా వాళ్ళిద్దరినీ దెంగాలని కోరుకున్నది. అంత తొందరగా ఓటమిని అంగీకరిస్తే ఎలా అని అన్నాను. …. నేను ఓడిపోలేదు సన్ని బాబు, కానీ వీళ్లు కనీసం రెస్ట్ కూడా తీసుకొనివట్లేదు. ఒకదానికి కార్పిస్తే మరొకతి రెడీ అయిపోతుంది. ఇద్దరినీ ఒకేసారి మేనేజ్ చేయడం కష్టంగా ఉంది. అదే ఒక్కసారి ఒకరు అయితే మీ సురేంద్ర మావయ్య ప్రతాపం ఏంటో చూపించే వాడిని. రేపు నువ్వు కూడా నాతో పాటు బోటిక్ కు రా ఎంజాయ్ చేద్దాం. నువ్వు ఒక దాన్ని నేను ఒక దాన్ని చూసుకుందాం, ఏమంటావు అని అడిగాడు మామయ్య. ….
నాకైతే వెళ్లాలని లేకపోయినప్పటికీ, ఇంతకుముందే సోనియా వలన నాలో చెలరేగిన తుఫాను వేడి ఇంకా అలాగే ఉండడంతో మామయ్యకు వస్తాను అని చెప్పేసాను. సరే మామయ్య నువ్వు కూడా నాకు అవసరం అయినప్పుడు తోడుగా ఉన్నావు. ఇప్పుడు నీ అవసరానికి నేను తోడు వస్తాను …. మామయ్య సంతోషపడి పోతూ థాంక్స్ అల్లుడు. నాకు తోడుగా

కథను కొనుగోలు చేయండి