నా పేరు సన్నీ 263 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 263 నేను నా బైక్ పార్క్ చేసి వెళ్లి డోర్ బెల్ కొట్టాను. ఒక 3-4 నిమిషాల తర్వాత కవిత వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేసింది. …. హలో సన్నీ. …. హలో కవిత, డోర్ నువ్వు ఓపెన్ చేసావ్ ఏంటి, అమ్మ ఇంట్లో లేదా? …. ఏం నేను డోర్ ఓపెన్ చేయకూడదా ఏంటి? అంటూ కొంచెం వయ్యారాలు పోయి ఆంటీ పైన సోనియా రూమ్ లో ఉన్నారు. సోనియాకు కొంచెం ఆరోగ్యం బాగోలేదు అని చెప్పి తను పక్కకు తప్పుకుంది. నేను లోపలకు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరం కలిసి పైన సోనియా రూమ్కు వెళుతున్నాము. మెట్లు ఎక్కుతూ కవిత నా వైపు అదోలా చూసింది. నేను ఆమె వైపు చూసేసరికి తన మొహాన్ని వేరే వైపుకు తిప్పుకుంది. మేము రూమ్ లోకి చేరుకొని చూసేసరికి సోనియా మంచం మీద పడుకొని ఉంది. అమ్మ మంచం పక్కనే నిల్చుని ఉంది. అమ్మ పక్కనే మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ నిల్చుని ఉన్నారు. నాకు అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది బయట ఉన్న కారుని ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది అనిపించింది. అది మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గారి కారు.
దీనికి ఏమైంది డాక్టర్. నిన్న రాత్రి నుంచి దీనికి ఒంట్లో బాగోలేదు. రాత్రి భోజనం కూడా సరిగ్గా చేయలేదు అంటూ దిగాలుగా అడిగింది అమ్మ. …. ఈమెకు జ్వరం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది మిసెస్ వర్మ, ఇటువంటి

కథను కొనుగోలు చేయండి