నా పేరు సన్నీ 265 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 265 నేను సోనియా దగ్గర కూర్చొని తన నుదిటిపై తడిగుడ్డ పెడుతూ ఉన్నాను. కానీ ఆ తడిగుడ్డ వెంటవెంటనే వేడిగా మారిపోతుంది. సోనియా ఒళ్ళు అంత వేడిగా ఉందన్నమాట. బహుశా ఇప్పుడు తనకి 104-105 జ్వరం ఉండి ఉంటుంది. నా వల్లే తనకు అలా అయిందని నామీద నాకే కోపం వచ్చింది. నేను తనతో అలా ప్రవర్తించడం వల్లే ఇప్పుడు తను ఈ పరిస్థితుల్లో ఉందని నాకు అనిపించింది. సరే అని నేను నా పని చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంతలో డిన్నర్ తయారు చేయడం పూర్తిచేసి అమ్మ పైకి వచ్చింది. అమ్మతో పాటు శోభక్క కూడా వచ్చింది. శోభక్క వచ్చి మంచం మీద సోనియా పక్కన కూర్చుని తన నుదిటిపై చేయి వేసి జ్వరం ఎలా ఉందని చెక్ చేసింది. అయ్యో రామ! దీనికి ఏమిటి ఇంత జ్వరంగా ఉంది. అమ్మ డాక్టర్ గారిని పిలిపించావా లేదా? అని అడిగింది. ….
పిలిచానమ్మా, డాక్టర్ గారు వచ్చి మెడిసిన్ కూడా ఇచ్చి వెళ్లారు. వేడి చేసినందువల్ల జ్వరం వచ్చిందని చెప్పారు. దీనికి మెడిసన్ కంటే కూడా విశ్రాంతి ఎక్కువ అవసరం అని చెప్పారు. తను విశ్రాంతి తీసుకున్నంతసేపు ఇలా తడిగుడ్డ తన నుదుటి మీద పెడుతూ ఉండమని చెప్పారు. ఇలా చేస్తే జ్వరం తొందరగా తగ్గుతుందని చెప్పారు. కాకపోతే నన్ను

కథను కొనుగోలు చేయండి