నా పేరు సన్నీ 296 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 296 ఖాన్ భాయ్ చెల్లెలు అక్సా నాకు మంచి స్నేహితురాలు. స్నేహితురాలు కంటే కూడా ఒక తోబుట్టువు లాంటిది. అలాగే ఖాన్ భాయ్ నాకు సురేష్ కంటే కూడా ఎక్కువ. …. అలా అయితే మరి ఈ విషయాలన్నీ నువ్వు నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు? నీకేం కావాలో చెప్పు? …. నేను కూడా మీతో పాటు కలిసి సురేష్ కు శిక్ష పడేటట్లు చేసి నా స్నేహితురాలు ఆక్సా మృతికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను. నన్ను మీతో పాటు కలుపుకోండి. …. లేదు, మా ప్లాన్ ప్రకారం నిన్ను మాతోపాటు కలుపుకోవడం కుదరదు. …. అప్పుడు ఆమె నా దగ్గరకు వచ్చి తన చేతులతో నా రెండు చేతులను పట్టుకొని, ఏం? నన్ను మీతో పాటు కలుపుకోవడం ఎందుకు కుదరదు? నా మీద నమ్మకం లేదా? నేను మీకు ద్రోహం చేస్తానని అనుకుంటున్నావా? అలా ఆమె మాట్లాడుతూ నా చేతులను ప్రేమగా నిమురుతూ ఉంది. ఆమె ఎందుకు అలా చేస్తుందో నాకు అర్థం కాలేదు. ….
లేదు అలాంటిది ఏమీ లేదు రితిక. ఇదంతా

కథను కొనుగోలు చేయండి