నా పేరు సన్నీ 62 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 62 ఒకసారి లోపలికి వెళ్లి చూద్దాం పని అయితే అయ్యింది లేకపోతే ఇక్కడ కూడా ఒక టీ తాగి వెళ్దాం అని అనుకొని నెమ్మదిగా శబ్దం రాకుండా గేటు ఓపెన్ చేశాను. కానీ మొదటిసారి ఈ గేటు ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఎంత ప్రయత్నించినా శబ్దం రాకుండా తీయలేకపోయాను. గేట్ తీసి లోపలికి వెళ్లి నెమ్మదిగా మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లాను. పైన  డోర్ కూడా లాక్ చేసి ఉంది. కానీ నా వద్ద దాని తాళం కూడా ఉంది. దానిని కూడా మెల్లగా శబ్దం రాకుండా ఓపెన్ చేసి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాను. లోపల కిచెన్ లో లైట్లు ఆర్పేసి ఉంది. రెండు రూములు కూడా మూసేసి ఉన్నాయి కానీ ఒక గది తలుపు మాత్రం చిన్నగా కాళీ ఉంది అందులోంచి వెలుగు బయట పడుతుంది. నేను ఆ తలుపు వద్దకు చేరుకున్నాను. 
లోపల నుంచి చిన్నగా శబ్దం వినబడుతుంది. ఆ హ హా హా హా,, ఆ ఊ ఊ ఊ ఊ ఊ ఊ అంటూ వినబడుతున్నాయి. నేను తలుపు తీద్దామనుకున్నాను కానీ అది లోపల నుంచి మూసేసి ఉంది. లాక్ చేశారో లేదా గడియ పెట్టారో తెలియదు కానీ నేను తీయడానికి ప్రయత్నిస్తే శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి నేను ఆ పని చేయలేదు. ఇంతలో లోపలి నుంచి తలుపు తెరుస్తున్న శబ్దం వినబడి నేను వెంటనే వంటగదిలోకి పారిపోయి దాక్కున్నాను. నేను లోపలి నుంచి బయటకు తొంగి చూస్తుంటే ఆ రూమ్ లో నుంచి ఒక ఆడ ఆకారం బయటకు వచ్చి బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆమె సళ్ళు చిన్నవిగా ఉన్నాయి. అయితే అది ఖచ్చితంగా అత్తయ్య మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే ఆమె ఎత్తు కూడా అత్తయ్య కంటే చిన్నగానే ఉంది. కానీ పూజ లేదా శోభక్క కూడా అయి ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ కంటే కూడా ఎత్తు తక్కువగా ఉంది. ఒకవేళ పూజ చెల్లెలు మనీషా అయిఉంటుందా??????? 
నా అనుమానం నిజమే అయ్యింది తను తిరిగి బాత్ రూం నుండి బయటకు వస్తూ బాత్ రూమ్ లో లైట్లు ఆన్ చేసి ఉండటం వలన తను బయటకు రాగానే తన మొహం లైట్ వెలుతురులో కనపడింది. తన మొహమే కాదు ఇంకా చాలా కనబడ్డాయి. ఒక మగాడి కళ్ళు ఎక్స్రే కంటే వేగంగా ఉంటాయి. రెప్పపాటులో తల నుండి కాళ్ళ వరకు అన్నింటినీ చూస్తాయి. తన ముందు అందమైన అమ్మాయి ఉంటే ఎక్స్రే తీయడం బలే మజాగా ఉంటుంది. ఆమె మళ్లీ రూమ్ లోకి వెళ్ళడానికి అదే దారిలో వస్తుంటే నేను కొంచెం

కథను కొనుగోలు చేయండి