నా పేరు సన్నీ 72 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 72 సరిగ్గా సాయంత్రం 6 గంటలకు నేను సుమిత్ గాడి ఇంటికి చేరుకున్నాను. గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళ్లి డోర్ తాళం ఓపెన్ చేశాను. లోపలకు వెళ్లి చూస్తే ఇల్లంతా చిందరవందరగా ఉంది. లోపల బెడ్ మాత్రం చాలా నీట్ గా చూడముచ్చటగా ఉంది. ఇల్లంతా బూత్ బంగ్లాలా ఉన్నా మంచం మాత్రం బాగా మెయిన్టైన్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు చేయడు దాని మీద వచ్చే ఆదాయంతోనే కదా వాడు తినేది అని అనుకున్నాను. ఇంట్లో ఏమైనా దొరుకుతాయేమోనని చాలాసేపు వెతికాను. కానీ ఏమీ దొరకలేదు. వృధా ప్రయాస అనుకుంటూ నీరసంగా బయటకు వచ్చేయబోతుండగా ఆ రూముకు అనుకొని వంట గది తలుపు ఉండడం గమనించాను. 
దానికి తాళం వేసి ఉంది. పాడు పడిపోయిన ఇల్లుకి బయట గేటు తాళం లేదుగానీ ఈ వంట గదికి మాత్రం తాళం ఎందుకు వేసి ఉంటాడు అన్న అనుమానం వచ్చింది. కానీ నా దగ్గర కేవలం మెయిన్ డోర్ తాళం మాత్రమే ఉంది. ఇక చేసేదేమీ లేక డోర్ లాక్ చేసుకుని ఇంటికి బయలుదేరాను. దారిలో వెళుతూ ఉండగా ఒక సైకిల్ పై తాళాలు బాగుచేసేవాడు కనబడ్డాడు. దాంతో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చి వాడిని ఆపి నా దగ్గర ఉన్న తాళాన్ని చూపించి మారు తాళం తయారు చేయమని చెప్పాను. ఒక ఐదు నిమిషాలలో వాడు తాళం తయారు చేసి ఇచ్చాడు. నాకు వెంటనే మరో లైట్ వెలిగింది. వీడిని సుమిత్ ఇంటికి తీసుకువెళ్లి ఆ వంట గది తాళం తీయిస్తే సరి అనుకొని అదే మాట వాడికి చెప్పాను. దానికి వాడు సాయంత్రం అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఎక్కడకి రాలేను. కావాలంటే రేపు వస్తాను అని అన్నాడు.
నేను ఆలోచిస్తూ ఇప్పుడు తయారు చేసిన తాళానికి ఎంత అయింది అని అడిగాను. వాడు వంద రూపాయలు అని చెప్పగా వాడికి వంద రూపాయలు ఇచ్చి. రేపు వీడిని ఎలా పట్టుకోవాలి

కథను కొనుగోలు చేయండి