నా పేరు సన్నీ 73 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 73 ఏంటి శిరీష ఇవాళ అర్జెంట్ గా రమ్మని పిలిచావు ఏదైనా విషయం మాట్లాడాలా అని అడిగాడు అమిత్……. అవును అమిత్ ఇక మీద ఇలా రహస్యంగా కలవడం నావల్ల కాదు. మనము పెళ్లి చేసుకోవాలని నాకు అనిపిస్తుంది…….. పెళ్లిదేముంది శిరీష మనం ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. నీకు తెలియనిది ఏముంది మా అక్క పెళ్లి కాకుండా మనం పెళ్లి ఎలా చేసుకోగలం. కొద్దిగా ఆలోచించు ప్లీజ్……… ఇదిగో ఇలాగే నేను ఎప్పుడు పెళ్లి గురించి మాట్లాడిన ఏదో ఒక కారణం చెబుతూ ఉంటావు…….. అది కాదు శిరీషా నా మాట విను అక్కకు పెళ్లి కాకుండా నేను ఎలా చేసుకోవాలి……… అదికాదు అమిత్ నేను ఇలా రహస్యంగా కలవడం చాలా కష్టంగా ఉంది. మన విషయం నా తమ్ముడు కరణ్ కు తెలిసిపోయింది. ఈ విషయంలో వాడు నన్ను నిలదీస్తున్నాడు. నిన్ను వదిలిపెట్టమని నన్ను బెదిరిస్తున్నాడు. ఇంకా నీ గురించి ఏవేవో చెబుతున్నాడు……… 
శిరీష వాడు ఇంక చిన్నవాడు, వాడిని కోపగించుకోకు, వాడికి నేను అంటే పడదు అందుకే నా మీద లేనిపోనివన్నీ చెబుతూ ఉంటాడు. నువ్వు అవేమీ పట్టించుకోకు. వాడిని వాలీబాల్ టీంలో తీసుకోలేదని నా మీద కక్ష పెంచుకున్నాడు. అంతే తప్ప మరేమీ లేదు. కొంపతీసి నామీద నీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా? నిన్ను వదిలేస్తానని అనిపించిందా? …… అబ్బే అలాంటిదేమీ లేదు అమిత్. కాకపోతే ఇక ఎంతో కాలం ఈ విషయాన్ని రహస్యంగా ఉంచలేము అందుకనే మనం పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నాను. … సరే నువ్వేమీ కంగారు పడకు అన్నీ సర్దుకుంటాయి అని అన్నాడు అమిత్. ఇంతలో శిరీష ఏదో అనబోయేంతలో తన మాట మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. మరు నిమిషంలో ఏమిటి అమిత్ ఏమి చేస్తున్నావ్ ఇలాంటివన్నీ పెళ్లి తర్వాతే అని చెప్పాను కదా…….. అరే ఒక ముద్దుకి ఏమైపోతుంది అని అన్నాడు అమిత్. … ఏమో నాకు అదంతా తెలియదు ఏమైనా పెళ్లి తర్వాతే

కథను కొనుగోలు చేయండి