నా పేరు సన్నీ 76 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 76 నేను నా మంచంపై బోర్లా పడుకొని ఉన్నాను తను నా వైపు చూస్తూ ఉండడం చూసి నేను మరో వైపు తిప్పుకొని పడుకున్నాను. మరొక్కసారి నేను తల తిప్పి సోనియాను చూసి మళ్ళీ మరో వైపు తిరిగి పడుకున్నాను. వెంటనే నాకు సోనియా తన మంచం మీదనుంచి లేచిన చప్పుడు వినిపించింది. ఏమిటా అని తిరిగి చూసేలోపు నా వీపుపై గట్టిగా ఒక దెబ్బ వేసింది దాంతో పాటే కోపంగా ఎందుకు నన్నిలా ఏడిపిస్తున్నావ్ రా బ్లాకీ. చంపేస్తాను ఈరోజు నిన్ను, ఎన్ని రోజులుగా నీతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను నువ్వేమో మాట్లాడకుండా నన్ను ఏడిపిస్తున్నావు అని అంది. నేను వెంటనే వెల్లకిలా తిరిగాను కానీ సోనియా మాత్రం నన్ను కొట్టడం ఆపలేదు తను కొడుతూ ఉంటే అవి నా ఛాతీపై తగులుతున్నాయి. నేను తనను చూడగా తన కళ్ళమ్మట నీళ్ళు కారుతూ అవి నా పొట్టపై పడుతున్నాయి. తన చేతులు నన్ను ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నాయి. నేను మాట్లాడటానికి అంతగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే నువ్వు మాట్లాడకుండా నన్ను ఏడిపిస్తున్నావు. నీకు కొంచెమన్న నీ చెల్లెలు పై కనికరం లేదు అంటూ ఏడుస్తుంది. నేను తన మొహాన్ని చూడగానే అంత అందమైన అమాయకమైన మొహంలో కన్నీళ్లు చూడడం నాకు నచ్చలేదు. నేను వెంటనే నా చేతితో తన కన్నీళ్లు తుడిచాను కానీ తనతో ఏమీ మాట్లాడలేదు.
కానీ తను నన్ను ఇంకా కొడుతూనే ఉంది. నేను వెంటనే నా చేతులతో తన రెండు చేతులు పట్టుకున్నాను. నన్ను కొడుతూ ఉన్నందువలన నేను చేతులు పట్టుకోగానే తను బ్యాలెన్స్ తప్పి నా మీద పడబోయింది. నేను నా చేతులతో తన చేతులను గట్టిగా పట్టుకొని తన శరీరం వైపు ఆనించాను. తన చేతులు రెండూ తన సళ్ళను గట్టిగా అదుముకున్నాయి. నేను పట్టుకున్న రెండు చేతులు నా చేతులతో పాటు తన భుజానికే అనుకుని ఉన్నాయి. తను నా మీదకు ఒరిగి సరిగ్గా మా ఇద్దరి మధ్య 6 అంగుళాల గ్యాప్ మాత్రమే ఉంది. తను నా కళ్ళల్లోకే చూస్తూ ఉంది. నేను కూడా తన కళ్ళలోకి చూస్తూ ఉన్నాను. తన కళ్ల వెంట నీరు కారుతూ తన గొంతు వరకు

కథను కొనుగోలు చేయండి