నా పేరు సన్నీ 87 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 87 మేము ఇద్దరము ఇలా ఇంటికి చేరుకున్నాము అనగా నాకు కరణ్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది. నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి హలో కరణ్ అని అన్నాను. …. హలో సన్నీ చాలా థ్యాంక్స్ రా, అక్కకు అర్థం అయినట్లు చెప్పి ఒప్పించినందుకు చాలా చాలా థాంక్స్ రా, ఇక మీదట అమిత్ గాడి గురించి ఏమీ ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదని స్వయంగా అక్కే చెబుతుంది. నువ్వు ఏం చెప్పి ఒప్పించావో కానీ నాకు మాత్రం చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ థాంక్స్ చెప్పాడు. నేను ఫోన్ కట్ చేసి చూసేసరికి సోనియా వెళ్లి తలుపుదగ్గర నుంచుని బెల్ కొట్టింది. కానీ రెండు నిమిషాల వరకు ఎవరూ వచ్చి తలుపు తియ్యలేదు. దాంతో సోనియా చాలా కోపంగా అమ్మ వచ్చి తలుపు తీసే వరకు బెల్ కొడుతూనే ఉంది. నాకు తెలుసు అమ్మ మామయ్య ఇప్పుడు తమ దెంగులాటలో ఉంటారని. అమ్మ వచ్చి తలుపు తీసిన వెంటనే సోనియా కోపంగా ఊగిపోతూ, ఎంతసేపు పడుతుంది అమ్మ తలుపు తీయడానికి లోపల ఏమంత బిజీగా ఉన్నావు బెల్ ఎంతసేపు కొట్టాలి. ….
అమ్మ నా వైపు చూసి సోనియాతో, లోపల కొంచెం పని ఉండి లేట్ అయింది అని అంది. …. మావయ్య ఏడి తను వచ్చి తీయవచ్చు కదా ఎప్పుడు చూడు ఇంట్లో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు అయ్యగారు అని అంది సోనియా. …… అమ్మ ఇంకా ఏదో అనేలోపు సోనియా కోపంగా ఇంట్లోకి వెళ్లి పోయింది. అమ్మ ఇంకా అక్కడే నుంచుని ఉంది. నేను డోర్ దగ్గరికి వెళ్లిన తరువాత ఏంటిరా కన్నా నువ్వైనా ఫోన్ చేయొచ్చు కదా సోనియాతో కలిసి ఇంటికి తొందరగా వస్తున్నానని. మేము మా పని తొందరగా ముగించే వాళ్ళం కదా. ….. ఎలా చేయమంటావ్ అమ్మ సోనియా దగ్గర ఉండగా నీకు ఫోన్ ఎలా చేయను అని అన్నాను. ….. సరేలే లోపలికి పద అం

కథను కొనుగోలు చేయండి