నా పేరు సన్నీ 88 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 88 ఇంతలో ఒక ఫ్లాట్ లో నుంచి ఒక కారు బయటకు వచ్చి స్పీడ్ గా వెళ్లి పోయింది. అది నాన్న కారు. అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది నాన్న పైన మనీషాతో ఉన్నాడని. అందుకే అత్తయ్య చాలా  కంగారుగా ఉంది నాకు ఎక్కడ తెలిసిపోతుందని భయపడింది కాబోలు. అందుకే నన్ను పైకి వెళ్లనివ్వలేదు. మా నాన్న నాకు కావలసిన సరుకుపై కన్ను వేశాడన్నమాట లేదా నేనే మా నాన్న సరుకును వాడుకుంటున్నానా ఏమో! ఏదైతేనేం నాకు అర్థం కాని విషయం నాన్న ఇక్కడ అత్తయ్య పూజ మరియు మనీషాలను దెంగుతున్నాడు మరి శోభక్క? లేదు లేదు ఇప్పుడే ఏమీ చెప్పలేము, కానీ శోభక్క ఎప్పుడూ అత్తయ్యతోనే ఉంటుంది. అక్కడ అమ్మ మామయ్య అన్నయ్య ముగ్గురు కలిసి దెంగించుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ నాన్న అత్తయ్య శోభక్క కూడా అదే పని చేస్తూ ఉంటారా? నాకైతే అలానే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అమ్మ మామయ్య ఊరికి వెళ్తానని చెప్పి అన్నయ్య దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడల్లా శోభక్క అత్తయ్య బోటిక్ మరియు కాలేజీలకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉండిపోతారు అదే సమయంలో నాన్న కూడా బ్యాంకుకి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉండి పోతారు. 
కానీ నేనెప్పుడూ శోభక్క నాన్న కలిసి ఉండడం చూడలేదు. ఇంతవరకు నాన్న శోభక్కను దెంగాడా లేదా? అదే విషయం నాకు అర్థం కాకుండా ఉంది దానిని తలుచుకుంటేనే నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. ఒకవేళ అదే నిజమైతే వాళ్ళిద్దరూ దెంగించుకుంటూ ఉంటే నాకు చూడాలని ఉంది. ఒక తండ్రి తన కూతురిని దెంగుతున్నాడు అనే ఆలోచనే నాకు రోమాలు నిక్కబొడుచుకునేటట్టు చేస్తున్నాయి ఒకవేళ అదే నిజం అయితే అది చూడడానికి నాకు ఒక్క అవకాశం వస్తే చాలు అని అనుకున్నాను. నిజానికి నేను మా నాన్న ఎవరినైనా దెంగుతుంటే ఇంతవరకు చూడలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడూ నాన్న తలుపులు కిటికీలు మూసి తన

కథను కొనుగోలు చేయండి