నా పేరు సన్నీ 93 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 93 సోనియా వెళ్లి మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసి బయటకు చూసింది వర్షం ఇంకా పడుతూనే ఉంది. అబ్బా ఇంకా పడుతూనే ఉంది వర్షం అంది కవిత. … ఏంటమ్మా కవిత ఇంటికి వెళ్లిపోవాలా ఏంటి అని అడిగింది అమ్మ. … అవును ఆంటీ ఇంటికి అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి. ….. కొంచెం సేపు ఆగి వర్షం తగ్గిన తర్వాత వెళ్ళవచ్చు కదా. ….. లేదు ఆంటీ నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లడం చాలా అవసరం. ….. అమ్మ ఇంకా ఏదో అనబోయేంతలో సోనియా అమ్మ వైపు చూసి ఇంకేమీ మాట్లాడవద్దని సైగ చేసి చెప్పింది. అమ్మ కూడా ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా ఉండిపోయింది. ఇంతలో డోర్ బెల్ మోగింది. నేను భోజనం కూడా పూర్తి చేశాను. సోనియా వెళ్లి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా చూస్తే నాన్న వచ్చారు. కవితను చూసి ఏంటమ్మ కవితా ఎప్పుడు వచ్చావు అని అడిగారు నాన్న. … కాలేజీ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చాను అంకుల్ అని చెప్పింది కవిత. … 
ఏంటి ఇంటికి బయల్దేరావా వర్షం తగ్గే వరకు ఆగి వెళ్ళవచ్చు కదా అని అన్నారు నాన్న. … లేదు అంకుల్ నేను ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లడం చాలా అవసరం అని అంది కవిత. ఇంతలో సోనియా నాన్నకు కూడా సైగ చేసి ఇంకేమీ మాట్లాడవద్దని చెప్పింది. నాన్న సరే అనుకుంటూ తన రూంలోకి వెళ్లిపోయారు. నేను నాన్నను ఆపి కారు తాళాలు ఇవ్వండి నాన్న కవితను వాళ్ళింటికి డ్రాప్ చేసి వస్తాను అని అన్నాను. నాన్న నాకు కారు తాళాలు ఇచ్చి లోపలికి వెళ్లిపోయారు. మరి నా యాక్టివా అని అంది కవిత. … ఇక్కడే ఉంచి వెళ్ళు రేపు పొద్దున్న సోనియా నీ ఆక్టివా తీసుకొని మీ ఇంటికి వచ్చి నిన్ను పికప్ చేసుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి ఇద్దరూ కాలేజీ కి వెళ్ళవచ్చు అని అన్నాను. … అందుకు అమ్మ కూడా అవునమ్మా కవిత నీ ఆక్టివాని ఇక్కడే ఉంచి ఇప్పుడు సన్నీతో కార్ లో వెళ్ళు

కథను కొనుగోలు చేయండి