నా పేరు సన్నీ 94 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 94 తను అలా చెప్పడంతోనే నేను వెంటనే కరణ్ కు ఫోన్ చేశాను. కానీ వాడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకున్నాడు. నీ యబ్బ ఇంత రాత్రి ఫోన్ చేసావ్ ఏంటి రా అని అన్నాడు. … నీ యబ్బా అప్పుడే పడుకుండి పోయావా. …. అవునురా సన్నీ పడుకున్నాను. …. సరే తొందరగా లేచి వెంటనే బయలుదేరి ఇక్కడికి రా నీకోసం ఒక సర్ప్రైజ్ వుంది. …. ఇంత రాత్రప్పుడు సర్ ప్రైజ్ ఏంట్రా. …. ఇంత రాత్రి ఏంట్రా ఇప్పుడు ఇంకా పది అయ్యింది. ముందు మాటలు ఆపి బయలుదేరి రా. …. కానీ సర్ప్రైజ్ ఏంటో చెప్పచ్చు కదా. …. ఒరేయ్ ఎదవా చెప్పేస్తే అది సర్ప్రైజ్ ఎలా అవుతుంది నువ్వు వస్తున్నావా లేదా. …. నువ్వు పిలవడం నేను రాకపోవడమా అలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఇంతకీ ఎక్కడికి రమ్మంటావు. …. అత్తయ్య బోటిక్ వద్దకు రా కానీ ముందు గేటు వైపు కాదు వెనుక గేటువైపు రా. …. అక్కడ ఏముంది. …. ముందు నువ్వు ప్రశ్నలు ఆపి ఏ టైంకి చేరుకుంటావో చెప్పు. ….. ఇప్పుడే 10-15 నిమిషాలలో అక్కడ ఉంటాను అని చెప్పి రాత్రి రోడ్డుపై రష్ తక్కువగా ఉండటం వలన వాడు తొందరగానే చేరుకున్నాడు. నేను బెర్ముడా టీ షర్ట్ వేసుకొని కిందకు వెళ్లి వాడి బండిని కూడా లోపల పెట్టి వాడిని తీసుకొని పైకి చేరుకున్నాను.
అరె మామ సర్ ప్రైజ్ ఏంటో చెప్పారా నన్ను ఎందుకు ఇంత తొందరగా రమ్మన్నావు. …. అరే ముందు పైకి పదరా అన్ని చెబుతాను. … వాడు నాతో పాటు పైకి వచ్చాడు. నేను తిన్నగా వాడిని తీసుకొని ఖాళీగా ఉన్న రూమ్ లోకి వెళ్లాను. వాడిని బెడ్ పై కూర్చోపెట్టాను. అరె మామ సర్ ప్రైజ్ ఏంటో చెప్పారా అని అడిగాడు. … కొంచెం వెయిట్ చెయ్ అన్నీ తెలుస్తాయి అని చెప్పి నేను పక్క రూంలోకి

కథను కొనుగోలు చేయండి