నా పేరు సన్నీ 99 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 99 సోనియా కాలేజీ నుంచి రాకముందే మేమిద్దరం మరో రెండుసార్లు దెంగించుకుని సోనియా వచ్చే ముందే ఇల్లు మొత్తం సర్దిపెట్టాము. విరిగిపోయిన గాజు ముక్కలు బయట పడేసి కిందపడ్డ మా రసాలను శుభ్రంగా తుడిచి ఇల్లంతా శుభ్రం చేసాము. సోనియా రావడంతో అక్క వంట చేయడానికి వంట గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. నేను సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను. సోనియా వస్తూ వస్తూ నేరుగా మా రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫ్రెష్ అయి మళ్లీ కిందికి వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ పై కూర్చుంది. శోభక్క వంట గదిలో నుంచి భోజనం తీసుకుని వచ్చింది. అది చూస్తూనే ఏంటి అక్క ఇవాళ నువ్వు వంట చేస్తున్నావు, అమ్మ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగింది సోనియా. …. అమ్మ ఊరు వెళ్ళింది వాళ్ల చిన్నాన్నకు ఆరోగ్యం సరిగా లేదు. పోయేటట్లు ఉన్నాడని హాస్పిటల్ వాళ్లు కూడా చెప్పారు అంట. …. 
అది వింటూనే భోజనం చేస్తున్న సోనియా కళ్ళవెంట చిన్న తడి కనిపించింది. సోనియా అంతే ఎవరి బాధను చూడలేదు. అందులోనూ అమ్మ వాళ్ళ చిన్నాన్నకు ఇలా జరిగింది కదా. …. ఒసేయ్ పిచ్చి దానా నువ్వేమీ బాధపడకు భగవంతుడు తలుచుకుంటే అంతా బాగయిపోద్ది. అయినా తనకు వయసు పైబడింది కదా అని అంది శోభక్క. …. అయినా సరే అలా చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతోనే తన నోట్లో ఉన్న భోజనాన్ని నెమ్మదిగా నములుతూ ఉంది సోనియా. అమ్మ తిరిగి ఎప్పుడు వస్తుంది అక్క అని అడిగింది సోనియా. …. ఏమో తెలీదు బహుశా నాలుగైదు రోజుల్లో రావచ్చు ఇంకా ఏమైనా ఉంటే మామయ్య ఫోన్ చేసి చెబుతాడులే అని అంటూ అక్క తన రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. నా ధ్యాసంతా వాళ్ళిద్దరి మాటల పైనే ఉంది. అలా మాట్లాడి పైకి వెళ్ళి పోతున్న శోభక్కను

కథను కొనుగోలు చేయండి