నా వూపిరి లో వూపిరిగా – Telugu sex stories

telugu sex stories నా వూపిరి లో వూపిరిగా ఓయ్… మిధు. నా గుండె చప్పుడు ఏం చెబుతోంది..చెప్పు..అన్నాడు అభి తన హృదయం పైన పడుకున్న తన భార్య మిధునని అడుగుతూ.. మిధు  తలెత్తకుండా అభి చుట్టూ గట్టిగా చేతులతో చుట్టేసి  పడుకుంది. మిధు మొహంలో చిరు సిగ్గులు అలా దోభూచులాడుతోంటే.. తలెత్తడం కూడా కష్టమైనట్టు అలాగే ఉంది. మిదు..ఇలాగే రాత్రంతా సిగ్గు పడుతూ ఉంటావా అన్నాడు మిధున చెవి పక్కన చిన్నగా.. అభి నవ్వు కూడా చాలా గిలిగింతలు పెడుతోంది.. మిధున ఎంత ప్రయత్నం చేసిన తలెత్తి అభి చూసే కొంటె చూపులు ఎదుర్కొనే ధైర్యం చేయలేకపోయింది. నీ ఇష్టం..నువ్వు 5 కౌంట్ చేసే లోపల నన్ను చూడకపోతే నేను వెళ్లి నా రూం లో పడుకుంటా అని ఎదురుగా సోఫా చూపిస్తూ. అభి నోటి వెంట ఒకొక్క నంబర్ చెబుతున్న కొద్ది మిధున గుండె వేగం పెరిగిపోతోంది.  అభి అంటే చేస్తాడు. కానీ …కానీ…ఇంకా అభి కి దూరంగా ఉండాలని కాని ఉంచాలని కాని లేదు. ఎప్పుడో మనోభిరాముడు అయిన అభి కి తను అభి వేరు వేరు కాదు…రెండు ప్రాణాలతో ఉన్న ఒక వూపిరి గా తెలియ చెప్పాలని అవ్వాలని ఎంతో కోరుకుని..కష్టపడి యీ మాత్రం థైర్యం చేసింది.. అభి అల్లరి దానితో ఆగలేదు. తనని చూడు అని అనడంతో మొదలెట్టాడు..అది చాలనట్టు దూరం అవనా అని బెదిరింపు..నంబర్ 4 కి వచ్చేసరికి వూపిరి ఆడనట్టు అనిపిస్తోంది. అర చేతిలో చమట పడ్తోంది. మిధున వూపిరి అభి గుండెలకి వెచ్చగా తగుల్తోంది. అది తను నంబర్ పెంచే కొద్ది వేగం అవడం గమనిస్తున్నాడు. అభి ఓపిగ్గా ఎదురు చూస్తున్నాడు. మిధున తనంతట తానుగా అభి

కథను కొనుగోలు చేయండి