నిర్మలమ్మ కాపురము 4 – Telugu sex stories

telugu sex stories నిర్మలమ్మ కాపురము 4 సరిగ్గ అదె సమయం లో రత్నం స్నానం ముగించి బయటకి రాబోతుంది. గబ గబా మెడ మీద ఉన్న తడి మరకలని చీర చెంగుతో తుడుచుకుంటూ ఉంటే మల్లి ఆ అనుభూతి కావాలి అని మనసు ఆరాటాన్ని అదుపు చెయ్యలెకపొయింది. ఆ ఎంగిలి లో కొంత చుట్టా వాసన ఉన్న ఇపుడు అది కూడా బాగనె ఉంది. కుచిళ్లు సరిచెసుకొని ఉండగా రత్నం లొపలికి వచింది. “ఎమి అనుకోబాకు నిర్మలా…కొంచం లేటు అయింది” అని నేరుగా బెడ్రూం లోకి వెళ్లి కళ్ళతో సైగ చెసింది రెడ్ది కి ఎమన్నా జరిగిందా అని. రెడ్డి దానికి సమధానం గా కింద పెదవి కసి గా కొరికాడు కళ్ళు మత్తుగా మూసి. ఎంజరిగిందో పూర్తిగా అర్దం కాకపోయినా ఎదొ కొంత జరిగింది అని అర్ధం అయింది. ఈ లొపు నిర్మల పరిస్తితి చూద్దామని బయటకి రాగా ఆమె కిటికి లొ నుండి బయటకి చూస్తూ ఎదొ అలోచిస్తూ కనిపించింది. దగ్గరకి వెళ్ళగానే అమె మెడ దగ్గర వచిన చుట్ట వాసన తొ ఎదొ జరిగింది అన్న ఆలొచనకి బలం చేకూరింది. రత్నం రాకను గమనించి” సరె..ఇంక నెను బయలుదెరుతా” అని బయతకి వెళ్లి ఆరేసి ఉన్న జాకెట్,బ్రా తీసుకొని రాగా రత్నం చూసిఇపుడూ అ జాకెట్ ఎందుకూ…ఉతికేస్తా.. రెపు తీసుకెళ్లు” అంటు జాకెట్ లాక్కుంది రత్నం. అలా చెయ్యడానికి కూడా కారణం ఉంది. కారణం లేకుండా రత్నం ఏ పని చెయ్యదు. నిర్మల గట్టిగ కాదు అనలెకపొయింది. సరె అని లొపలికి వెల్లి బ్రా వెసుకొని వచింది. బయలుదేరబోతూ “వెల్లొస్తా రత్నం” అని రెండు అడుగులు వేసి మళ్ల్లి వెనక్కి వచి “మీ సార్ కి కూడా చెప్పు” అంది నెమ్మదిగా నిర్మల. నిర్మల ముభావంగా ఉండడం రత్నం గమనించి నువ్వే చెప్పు నిర్మలా అంది. సరే అని బెడ్రూం లొకి తొంగి చూసి” సార్ వెల్తున్నా” అనగానె రెడ్డి

కథను కొనుగోలు చేయండి