నెల కు ఒక రోజు 14 – Telugu sex stories

మళ్లీ మళ్లీ ఊహల్లోకి వస్తూ ఉంది
నాకు ఒళ్లంతా  సారిగా 45డిగ్రీల ఎండకు తిరిగి ఏసి రూమ్ లోకి వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది నాకు చలి జ్వరం వచ్చిన దానిలా ఒళ్లంతా వణుకుతూ నా ఒంట్లో నుండి ఎవరో ప్రాణాలు లాగేసుకునట్టూ ఉండి మెల్లగా మైకం కమ్మి అలాగే  పడుకుండి పోయా
ఒక ఐదు నిముషాలకు మేల్కొన్న నాకు ఉస్ ఉస్ ఉస్ ఉస్ అని ససరులో టీ పోసుకొని జుర్రుకుంనట్టు సోండ్ వస్తూ ఉంటే తల పైకెత్తి కిందికి చూసా ఆయాన ఇంకా కారుతూ ఉన్న నా పూకు రసాలు నాకుతూ నాలికతో నా పూకు రెమ్మల పక్కలకి రాస్తూ నా వైపు చూసి ఏంటి బంగారు ఇంతలా కార్చావ్ తడవలు తడవలుగా నువ్వు గుమ్మారించిన రసాలకునా నోరు నిండిపోయి రెండు మూడు గుటకలు మింగిన ఇంకొక రెండు తడవలు కార్చే సరికి బెడ్ సిట్ మీదికి కారిపోయాయి  బంగారు అంటూ తేనె తుట్టేకు పట్టిన తేనెను జుర్రుకుంన్నట్లు తన పెదవులతో నా పూకు పెదవులకు అంటూకున్న మిగతా పూ రసాలను నాకేసాడు
నాకు మత్తు దిగి చీ చీ ఏంటి నేను పరాయి మగవాడి దాన్ని చూసి ఇంతలా జావా కారి అంతలా కార్చుకున్న అమ్మో ఇంకా నయం వాడి మొడ్డని చూసి ఇలా ఇటూ వచ్చి ఈయనతో ఇదయ్యను  కాని అదే అంటూ వైపు వేళ్లు ఉంటే అమ్మో  ఆ కసిలో వాడు ఏమైనా చేసి ఉంటేనా పరిస్థితి ఏంటి అయినా మా అయినను అనాలి ముందు వాడ్ని తిసుకోచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంనందుకు వాడికైనా బుద్ది ఉండక్కర్లేదా వేరే వారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడుఅలా ఒంటి మీద ఏమి లేకుండా లుంగీ కట్టుకుని బస్తీలు తీస్తాడా బస్తీలు
అయిన అలా లేచింది వాడిది లుంగీనే ఎత్తి వేెన్నంకూ నెట్టింది అంతా పొడవు లావు ఉంది గాడిదకు ఉంన్నట్లు అలాంటిది లోపలికి దిగుబడి పోతేఎమ్మన ఉందా లోపల ఎక్కడో గుచ్చుకుంటుందో ఎమౌతలచుకుంటేనే గుండె ఝల్లుమంటుంది
వాడిది తలుచుకుంటేనే ఇంత పచ్చిగాకారింది అయినా వాడిది భలే ఉంది రాడ్ లాగా గట్టిగాఒకసారి తాకి చూడాల్సింది ఎలా ఉంటుందో అని నా మనసులో మొదటి సారి పరాయి మగవాడి మీద కోరిక కలిగింది
అలా నేను వాడి ఊహలో ఉండాగా మా