నెల కు ఒక రోజు 26 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 26 అదే సార్ పెళ్లికి ముందు అన్ని బాగా చేయించుకుందికానీ నాది తన దాంట్లో పెడతానంటే వద్దు అనేదిసారే నా మరదలే కద ఎక్కడికి పోతుందిలే అనుకునేవాన్నిఅప్పుడప్పుడు తన చేతి తో చేసిది నాకు కారె వరకు
అసలు సమస్యే అర్థం కాలేదు రమణా పెళ్లికి ముందే చీకేది సళ్లు పిసకనించ్చేది అంటున్నాంఅలా అని నీ మీద ఇష్టం లేదా అనుకుందాం అంటేఅసలు పెళ్లి తరువాత ఆ ఒక్క రోజు శోభనపు రాత్రి ఏం జరిగింది కాస్త వివరంగా చెప్పు రమణా ఏముంది సార్దాన్ని ఆ రోజు రాత్రి తెల్ల చీర కట్టి బాగా రేడీ చేసి గదిలోకి  పంపారు ఇన్నాళ్లు ఓపిగ్గా ఉన్న నేను అది లోపలికి రాగానేతలుపు వేసి దాని ఎత్తుకుని మంచం పైన వేసి దాని సళ్ళు నలుపుతూ లంగాతో సహా పైకి లేపానుఅది బావా పాలు బావా  పాలు అంటూ ఒకటే గింజుకుంటుటే
ఇస్ నాకు ఆ పాలు వద్దు నీ పూకు పాలు కావాలి అంటూదాని పూకు నాకడం మొదలేట్టా చీర మీదే  చేతికి దొరికిన సళ్లను పిసుకుతూ దాని పూకు తడి చేసి నా తెల్ల లుంగీ విప్పి నా మొడ్డని తన పూకు మీద ఆనించి మొడ్డ గుండు మీద తోలును వెన్నకి లాగి దాని పూకు అంచునా పెట్టీ తొయ్యా బోతే అది దాని పూకు బొక్కకి చేయి అడ్డు పెట్టీ వెన్నక్కి జరిగి బావా నీది పెట్టినప్పుడు నొప్పి ఉంటుందంటాగా
ముందు పెట్టానివ్వు తరువాత తెలుస్తుంది
రక్తం కూడా వస్తుంది అంటాగా
పెడితేనే గా తెలిసేది
బావా నాకేందుకో

కథను కొనుగోలు చేయండి