నెల కు ఒక రోజు 29 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 29 అలా నిద్ర పోయిన నేను నిద్రా లేచేసరికి సమయం 8:30bఅయిందిలేచి చూస్తే పక్కన ఆయన లేరు రాత్రి ఆయన చెప్పినా మాటలు గుర్తుకు వచ్చి  ఈ రమణా గాడు హాల్లో ఏ స్థితి లో ఉన్నాడో అనుకుంటూ హాల్లో కెల్లిచూసా హల్లాంత నీటుగా ఉంది రాత్రి తాగిన బాటిల్స్ గాని ఏమీ లేవు ఇంకో బెడ్రూమ్ లో ఉన్నాడేమో అని చూసా అందులో కూడా లేడు చా ఏంటి వీడు లేడు నాకు నేనుగా లోంగి పోయి వాడి కింద నలిగిపోద మనుకుంటే ఇంత పొద్దున్నే ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడు వీడు అనుకుంటూఛీ  ఛీ నేనేంటి ఇలా ఆలోచిస్తూ  ఉన్న లేవగానే  అనుకుంటూ వెళ్లి చక్కగా పసుపు రాసుకుని తలంటు స్నానం చేసి లాన్ లో ఉన్నా తులసి మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించి   చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ అమ్మా తప్పక తప్పు చేయాలనినిర్ణయించుకున్నా ఇక భారం మొత్తం నీదే అన్ని సవ్వంగజరిగేలా చూడు తల్లి అని మనసులోనే ప్రార్ధించాను
లేచి తోందరగా నైటీ విప్పి మంచి నీలం రంగు చీర మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్  వేసుకుని చక్కగా సాంప్రదాయికంగాతయారై గుడికి వెళ్లదాం అని ఇంటీ డోర్ లాక్ చేసి కిందికి వచ్చా కారు కీస్ గుర్తుకు వచ్చి మళ్లి ఇంట్లోకి వెళ్లానుఅక్కడ కారు కీస్ లేవు ఆయన ఏమైనా తీశాడేమౌ అనిమా వారికి ఫోన్ చేసాను
ఆయన ఫోన్ ఎత్తి ఆ హాలో వసు లేచావా
నేను,,ఆ లేచాను ఇంతకీ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు
ఆయన,,, నేను ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఉన్న నిన్న చెప్పాను కదామంత్రి గారితో ఢిల్లీ వెలుతున్నా
నేను,,ఆ ఆ సారే కానీ కారు కీస్ ఎక్కడా
ఆయన,, నేను తీసుకు వచ్చా  కారు వసు ఏ
నేను,, ఎం లేదు గుడికి వెళ్ళాలి అనుకున్నా అందుకే
ఆయన ,,సారీ వసు ఇంకా అర గంటకు పైగా పడుతుందిరమణా తీసుకు వస్తాడు కారు
నేను,,ఓహో వీడు వేంట వెళ్లాడా అనుకుంటూ ఇప్పుడు ఎలా మరి నాకు వాడు వచ్చే దాకా ఆగలా నేను ఉమ్
ఆయన,,, బుజ్జి కదు అటో లో వెళ్లు బంగారు రమణా గుడీ దగ్గరికి పంపుతా ఓకేనా నాకు పని ఉంది రా ఫోన్ పెడతా రమణా గాడి నెంబర్ పంపుతా ఏమైనా అవసరం అయితే వాడుకో అంటూ  చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసాడు
నేను,, కిందికి వెళ్లి ఆటోలో గుడికి వెళ్ళి దేవుడికి దణ్ణం పెట్టి గుడి చుట్టూ

కథను కొనుగోలు చేయండి