నెల కు ఒక రోజు 30 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 30 కారు లోపాల ఒక చోట పార్క్ చేసి చూస్తు ఉన్నా మొత్తం ఓపెన్  ఎరియాలో  చాలా పెద్దగా విశాలం ఉంది చాలా పెద్దదిగా ఉంది ఆ స్థలం హైవే రోడ్డు ఎంతా లోపలికి కట్టారో కానీ దాన్ని బయట అంతా ఒక చిన్న సేజ్ అడివి లా ఉంది ఆ రెస్టారెంట్ నాకు చాలా నచ్చింది
నేను రమణా వైపు చూస్తూ ఏంటి రమణా ఇది ఇలా ఉంది
రమణా,,, నేను ఎప్పుడే నా వస్తు ఉంటా మేడం చాలాబాగుంటుంది రెస్టారెంట్ బార్   కూడా ఉంది మేడమ్ అంటూ ఉంటే
నేను,, అవునా అంటూ వాడి వెంట నడిచా  వెదురు బొంగు లతో చిన్న రూమ్ లా ఉన్న ఒక చోట కూర్చున్నాం  అలాంటి చిన్న చిన్న గదులు చాలా ఉన్నాంకాసేపటికి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం
నా తనువు వాడి పొందు కోసం పరితపించి పొతుంది ఇకనేనే మాట కలుపుతూ ఇందాక కార్గో ఎదో చెబుతున్నాంఅన్న కావాలని
రమణా,, చెట్లు మొక్కలు మొలకెత్తడం గురించా
నేను,,హ అవును కానీ నాకు ఒక డవుట్ మరి నువ్వు చెప్పినట్లు చెట్లు గాలి కాలం లో విత్తనాలు దూరంగా   విసిరి వేయ బడి మళ్లీ మొలకెత్తితేరైతులు విత్తనాలు నాటడం చేస్తారు అంటారు అది ఏంటి
రమణా,,అది వ్యవసాయం మన అవసరాల కోసం ముందుగా నిర్ణయించిన పకృతి కాలానికి అనుగుణంగాచేస్తారు ఇప్పుడు తొలకరి జల్లులు అంటే వర్షాకాలం మొదటి వాన పడగానే పొలాలను దున్నుతారు ఆతరువాత ఇంకో వాన పడగానే విత్తనాలు నాటుతారు
నేను,,, దున్నడం అంటే ఎద్దులను కట్టేసి లాగుతారు అదేగా
రమణా,, ఆ అదే మేడం నాగలితో భూమిని ఒక పొర మేర  దున్నుతారు విత్తులు నాటడానికి అనువుగా
నేను,, అలా దున్న కుండా ఉంటే ఏం అవుతుంది
రమణా,, పొలం బీడు పడిపోతుంది మేడం
నేను,, ఓహో అలాగా
రమణా,, హుమ్మ్ మేడం పల్లెల్లో ఆడవాళ్ళను కూడా పోలం తో పొల్చవారు అంటూ తప్పు మాట్లాడిన వాడిలా నాలిక్కరుచుకునీ  నా వైపు అదోలా చూస్తూ ఉన్నాడు
నేను,, ఏంటి అర్థం కాలేదు స్త్రీని పొలం తో పోల్చెవాల్లాఎందుకు సరిగ్గా చేప్పు అన్న
రమణా ,,,, అదే మేడం రైతు తన నాగలి తో ఎలా అయితేచేను దున్ని విత్తులు నాటి పంట పండిస్తాడోఅలాగే ఒక మగవాడు తన పదునైన నాగలితోఆడదాన్ని పొలం

కథను కొనుగోలు చేయండి