నెల కు ఒక రోజు 43 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 43 తరువాత పాలు సగం నాతో తాగించి మిగతాది వాడు తాగి అబ్బా పాలు అమృతం లాగా ఉన్నాయి బంగారు రేయ్ మరి ఓవర్ చెస్తున్నాం రా నువ్వు 
ఓవర్ ఏముంది బుజ్జి బంగారు  
తియ్యటి నీ పెదాల తడి తగిలి వాటికి ఆ రుచి వచ్చుంటుంది 
వీటిని చప్పరించే నాకు తెలుసు రా  ఆ రుచి 
మరి పాలు పంచుకున్నాం ఇంకా మురిపాలు పంచుకుందామా అంటూ నా పెదాలందుకుని ముద్దాడుతూ నా నోరు తెరిచి నా నాలుకను వాడి పెదవులతో చీకుతుంటే  
 
నేను కూడా వాడికి సహకరిస్తూ నా నోరు మొత్తం తెరిచి వాడికి దారి ఇచ్చి బెడ్ మీద వాలిపోయము 
 
వాడు నా టవల్ తిసేసి ఒకచేత్తో చిన్నగా నా సళ్లు 
మర్దించడం మొదలెట్టాడు నా పెదవులు వదలకుండానే
 
నేనుకూడా నాకిష్టమైన వాడి మోడ్డ కొసం చేయిచాచి వాడి మొల మీది టవల్ లాగేసి బరువుగా భారంగా అప్పుడే గట్టి పడుతున్నా వాడి అంగాన్ని సున్నితంగా తాకుతూ ఆడించటం మొదలుపెట్టా 
 
వాడు మెల్లగా నా పెదాలను వదిలి నా బలిసిన సళ్ళ పని పట్టడానికి వాటిని అందుకుంటూ ఏం పెంచావే వీటిని నా మగ తనానికే సవాల్ విసురుతున్నాయి 
 
మరి సవాల్ స్వీకరిస్తున్నరా  లేదా తమరు

కథను కొనుగోలు చేయండి