నెల కు ఒక రోజు 44 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 44 వాడి మోడ్డ ఇచ్చే సుఖాన్ని అనుభవిస్తూనే ఇస్ మ్మ్ అబ్బా విడేందుకు  చెేసాడో ఫోన్ ఇప్పుడు అసలే రంకు మొగుడు చావ దెంగుతుంటే అంటూ వాడి మోడ్డ మీద కసిగా స్వారీ చేస్తూ ఫోన్ ఎత్తి హలో అన్నా కానీ నా నోటి వెంట హహ్మ్ హహ్మ్ హహ్మ్ హహ్మ్ హహ్మ్ హహ్మ్ హహ్మ్ హహ్మ్ హహ్మ్ అన్నా మూలుగులూ కింద మా తప్ తఫ్ తఫ్ తఫ్ తఫ్ తఫ్ తఫ్ తఫ్ తఫ్ అన్న  దెంగుడు చప్పుడు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది అవతలావారికి  ఎవరికైనా  అయినా కూడా ఆపకుండా దెంగులాడుతూనే ధైర్యంగా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసిన నా ధైర్యానికి ఆశ్చర్యపోతూ హాలో అన్నా ఇంకోసారి
 
మా వారు ఏంటి వసు అలా ఆయాస పడుతున్నావు 
ఏంటి తఫ్ తఫ్ అని చప్పుల్లు ఎక్కడా ఉన్నావు ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నావు వసు అంటూ కంగారుగా అడిగాడు
 
ఒకవైపు రంకు మొగుడి మోడ్డ  వదలకుండా నా పూకు సమ్మగా వాయించుకుంటూ  దెంగుకుంటూ సుఖాన్ని పొందుతూ ఉంటే ఇంకో వైపు  తాళి కట్టిన భర్త ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ ఏంటి ఆ చప్పుల్లు అని అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పాలో అర్థం కాక కొన్ని క్షణాలు అలాగే ఉంటే 
 
రంకు మహానుబావుడు పైన ఉన్ననన్ను కింద వేసి కసిగా జోరుగా వేగంగా దరువులు వేస్తూ నా పూకు దెంగడం మొదలెట్టాడు
 
నేను ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అంటూ మూలుగుతునే తలుక్కున ఒక ఆలోచన వచ్చి 
 
హాలో హ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఆ ఏం లేదండీ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్    ట్రేడ్ మీల్ మీద జాగింగ్ చేస్తున్నాను అందుకే ఆయాసం తో రొప్పుతున్నా  ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ తఫ్ తఫ్ అనే చప్పుడు

కథను కొనుగోలు చేయండి