నెల కు ఒక రోజు 56 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 56 ఏంటో అవి అంటూ నా పైట చాటు అందాలను కసిగా చూస్తూ అబ్బాహ్ వసు డార్లింగ్ ఈ రోజు చీర కట్టు సూపర్ గా ఉంది ఇలా నీ అందలని చూపించి చూపించకుండా ఉడికిస్తే అన్ని చూసిన నాకే ఏదోలా ఉంది పాపం వారి పరిస్థితి ఏంటో 
 
వారికేంటీ ఒకడు ఇందులో పడి చచ్చి పోతాడు అంటా ఇంకొకడు తేనే పోసి తాగుతాడు అంటా అని అన్నా నా నడుము మీద బొడ్డు వంక చూపిస్తూ వాడి వైపు చూస్తూ బొడ్డు కిందా చీర కట్టడం చూసాడో లేదో అని 
 
వాడు నా నడుము వంక చూస్తూ ఒకచేత్తో నా చీర ను జరిపి నడుమును తాకుతూ చూపుడు వేలు నా బొడ్డు లో దూర్చి తిప్పుతూ అవును నిజమే ఇంతా అందమైన అందాలు చీర చాటు నుండి చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది
 
అవును ఇవన్నీ నీతో ఎదురుగా అనే ధైర్యం ఉందా వాళ్లకు 
 
లేదు పక్కకేళ్లి చాటుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు నన్ను చూసి
 
నువ్వు దొంగ చాటుగా విన్నావు వాళ్ల మాటలు అంతేనా
 
ఉమ్ అవును హ హ  అని నవ్వి
 
ఇంకేం మాట్లాడుకున్నారు నిన్ను చూసి చాటుగా
 
అందులో ఒకడికి నా మీద లవ్ అంటా
ఇంకొకడికి క్రష్ అంటా 
 
ఆ లవ్ చేెసేవాడికి నేను కాలేజీ అమ్మాయిలాగా కనిపిస్తున్నానంటా

కథను కొనుగోలు చేయండి