నెల కు ఒక రోజు 65 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 65 నేను  మీ ఇద్దరి దయా దాక్షిణ్యాలా మీద ఆధారపడి బ్రతకమంటవా ఆఖరికి నాకు ఆ సుఖాన్ని కూడా  మా వారి పర్మిషన్ కావాలా నీకు 
మా వారి అనుమతితోనే రోజు నా మీద చేయి వేస్తున్నావా మా వారిని అడిగే రోజు నా పూకు దెంగుతున్నావా లేదుగా ఇద్దరికీ జత కుదిరింది ఒక్కటేయ్యం ఇది అంతే నీకు నన్ను తీసుకెళ్లడం ఇష్టమా లేదా మా వారి సంగతి నాకు వదిలేం నువ్వు మా వారికి చెప్పి వస్తావో చెప్పకుండా వస్తావో అది నీ ఇష్టం నేను మాత్రం నిర్ణయించుకున్నా
అది కాదు వసు మీ వారు నన్ను నమ్మితే ఇలా చేస్తే వారికి నా ముఖం ఎలా చుపించాను ఒకవేళ మీ వాళ్లు ఎవరైనా నీ గురించి అడిగితే ఆయన ఏం చేబుతాడు
నీకు నన్ను తీసుకెళ్లడం ఇష్టమా కదా అది చెప్పు చాలు మిగతాది నేను చూసుకుంటా మా వారు నా మాట కాదు అనరు మా వాళ్లకి ఆయన సమాధానం చేప్పుకుంటాడు 
ఇంతకీ నీ ఉద్దేశం ఎంటే ఇంతలా మొండి పట్టుదల పట్టుకు కూర్చున్నాం అంటూ చిన్నగా నా తల మీద ముద్దు పెడుతూ హత్తుకుని 
ఏం లేదు రా నాకు నీతో ఎదైనా కొత్త చోటికి వెళ్ళి గడపాలని ఉంది అక్కడ మనల్ని ఎవరు అడగకూడదు ఎంత విచ్చల విడిగా నీతో గడిపిన ఎవరు ప్రశ్నించకూడదు అది ఎక్కడైనా సరే  ఇలా నీతో బెడ్ రూమ్ లో ఒకలాగ బయట ఒకలాగా మా వారి ముందు ఒకలాగా నటించాకుండా ఉండాలి అక్కడ నేను ఆడ నువ్వు మగ అంతే

కథను కొనుగోలు చేయండి