నెల కు ఒక రోజు 84 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 84 ఎదో తెలియని సంతోషంతో ఉప్పొంగి పోతూ దెంగుతున్నాడు ఏదో మనసులో దాచుకున్నాడు అని తెలుస్తోంది నాకు కానీ వాడికి సుఖాన్ని అందిస్తూ నేను అనుభవిస్తూ చిన్నగా నా కాళ్లు వాడి నడుము మీద వేసా వాడు నా ఒల్లంతా ఆక్రమించి ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ ఒక లాంటి తన్మయత్వంపూ మత్తులో కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూ
వాడి మోడ్డ ను నా పూకు అడుగునా పంపి మళ్లీ నిదానంగా తీస్తూ ఎంతో ఇష్టంగా ప్రేమగా ముద్దులు పెడుతూ దెంగుతున్నాడు 
 
ప్రతిసారి చేసుకునే తొందర గాని వేగం గాని లేవు ఇప్పుడు వాడి దెంగుడిలో ప్రేమతో కూడిన లాలింపు బుజ్జగింపు లాగా ఉంది వాడి మోడ్డ దిగింపూ నాలో వాడి చేతి స్పర్శలో  లాలిన్యీం వాడు కొట్టన దెబ్బలకు మందులా పనిచేస్తుంది
 
ఈ తేడా ఏంటో అర్థం చేసుకోలేక పోతున్న
ఇప్పటిదాకా ఇంకోడి పక్కలో పడుకో అని
చావగొట్టాడు ఇప్పుడు సున్నితంగా ప్రేమగా ముద్దులు

కథను కొనుగోలు చేయండి